Södra höjer virkespriser och kompenserar entreprenörer

Södra höjer virkespriser och kompenserar entreprenörer

Södra gör en bred virkesprishöjning och höjer priset för timmer, massaved, klentimmer samt bränsleved. Samtidigt kompenseras även entreprenörer för kostnadsökningen som skett på grund av höjda bränslepriser.

Efterfrågan på skogens produkter är fortsatt hög, samtidigt som stor osäkerhet råder i Europa med följder för såväl individer som marknader. För att upprätthålla flödena till industrin och stärka medlemmarnas lönsamhet höjer Södra priserna på flera virkessortiment från och med i dag, den 11 mars.

– Vi bedömer att efterfrågan på skogliga produkter kommer vara stark under våren, men vi befinner oss i ett väldigt osäkert läge med krig i Ukraina och global turbulens. Detta visar på vikten av en stark inhemsk industri och stabila flöden från skogen, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

– Skenande kostnader, inte minst på drivmedel, påverkar familjeskogsbruket negativt och försvårar uttaget av råvara från skogen. Vi ser en allt tuffare situation för Södras 52 000 medlemmar. För att motverka detta så väljer vi nu att göra en bred prishöjning på virke.

Kostnadsökning kompenseras

Under 2022 har Södra arbetat med närmare 200 entreprenörsföretag, som jobbat med maskinarbeten i skogen och påverkats av höga bränslepriser. Södra kommer att ersätta entreprenörerna retroaktivt för kostnadsökningen under de senaste månaderna, enligt ett nytt beslut. Framåt kommer Södra också att uppdatera sitt dieselindex månadsvis i stället för kvartalsvis.

– Läget är just nu exceptionellt. Det är centralt att entreprenörerna kan utföra arbete i skogen och därför ersätter vi för den senaste tidens kostnadsökning. Det är rimligt att vi i Södra temporärt tar denna kostnad gemensamt utan att föra över kostnadsökningen på våra medlemmar. En ytterligare anledning är att många skogsägare tvingas skjuta upp sina avverkningar på grund av att vi måste prioritera stormupparbetning för att undvika stora granbarkborreangrepp i sommar, säger Olof Hansson, affärsområdeschef för Södra Skog.

Följande prishöjningar görs och gäller från och med den 11 mars 2022:

  • Normaltimmer av gran och tall höjs med 30 kr/m³fub
  • Klensortiment och kubb av barr höjs med 30 kr/m³fub
  • Barr- och lövmassaved höjs med 30 kr/m³fub
  • Bränsleved höjs med 30 kr/m³fub
  • Björkkubb höjs med 50 kr/m³fub

 

Källa: Södra

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar