Egen produktion av värme och el

Egen produktion av värme och el

OP gruppen som arbetar mycket med kretsloppstänkande kan nu, via dotterbolaget OP Erjo, erbjuda en ny innovativ produkt – LiPRO Biobränsle-gengasanläggning, som med miljövänlig bioenergi producerar värme och elkraft.

LiPROs innovativa Biobränsle-gengasanläggning omvandlar träflis till en brännbar syntesgas genom en termokemisk reaktion i en flerstegs-förgasningsprocess. Syntesgasen omvandlas i sin tur till termisk energi och mekanisk energi i en förbränningsmotor. Den termiska energin blir lokal värme, och den mekaniska energin blir till elkraft i en generator. Allt i ett och samma steg, i en och samma anläggning. Bränslet består av träflis från t ex avverkning, restved, spillprodukter från sågverk, obehandlat returträ och annat massivt trä.

”Med nuvarande energipriser ser vi ett kraftigt ökat intresse för att, på ett miljövänligt sätt, kunna producera egen el och värme lokalt” säger Johan Henricson, vd på OP Erjo i Markaryd.

”Vi har i dagarna sålt en anläggning till Sinclairsholms gods i Skåne, bestående av två stycken sammankopplade gengasmoduler, samt en CFD förbunker med torksystem.
Vi vill tacka Sinclairholms gods för förtroendet och för att de satsar på en ny spännande, miljövänlig anläggning från OP Erjo.” säger Johan vidare.

Anläggningen passar till exempel till större lantbruk, sport- och spaanläggningar, hotell- och restaurangföretag, flerfamiljshus eller mindre lokala fjärrvärmesystem som samtidigt gör en insats för miljön.

LiPRO Biobränsle-gengasanläggning levereras i container-paket, som ett modulsystem, vilket gör att man enkelt kan koppla samman flera moduler för ett högre energiuttag. Anläggningen kan även levereras separat för placering i en befintlig byggnad.

 

 

Källa: OP Erjo AB

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar