Nu är det högsäsong för rådjursolyckor

Nu är det högsäsong för rådjursolyckor

Under maj månad ökar risken för viltolyckor. Det beror på att djuren är mer aktiva. Störst risk löper bilisten att krocka med rådjur. Förra året inträffade rekordhöga 50 000 rådjursolyckor. Framför allt är det i gryning och skymning man bör vara extra uppmärksam på aktivt vilt längs vägarna.

Särskilt vanliga är olyckorna med rådjur vid denna tid på året. Antalet rådjursolyckor nästan dubbleras mellan mars och maj. Det beror på att rådjursbockarna rör på sig i sökande efter nya revir.

– Olyckor med rådjur är den absolut vanligaste formen av viltolycka. Förra året inträffade hela 50 000 påkörningar av rådjur. Under maj månad rör det sig om cirka 150 rådjursolyckor per dag, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

– Dödsolyckor med rådjur och hjort är ovanliga, däremot riskerar både förare och bil att skadas vid olyckorna. Även av hänsyn till djuren finns goda skäl att vara försiktig. Vidga synfältet mot vägkanterna och titta efter ögonreflexer. Tänk också på att om ett djur går upp på vägen, följer ofta fler efter.

Bilisten bör vara uppmärksam på vägarnas sidoområden, särskilt där det saknas viltstängsel. Vägskyltar om varning för djur bör respekteras, då de sitter där de gör av en god anledning. Framför allt är det dock viktigt att tänka på hastigheterna.

– Hastigheten är avgörande när ett rådjur eller annat vilt plötsligt springer ut framför bilen. Ju högre hastighet, desto längre bromssträcka. Är det mörkt ute eller mycket vegetation bör man i ännu högre grad sänka hastigheten, eftersom sikten är sämre.

På senare år har viltolyckorna ökat kraftigt i antal och är nu fler än någonsin tidigare. Under 2021 inrapporterades över 65 000 viltolyckor. Sedan 2012 har olyckorna ökat med närmare 40 procent. Under samma tioårsperiod har över femtio personer omkommit i viltolyckor.

– Det krävs ett tydligare trafikperspektiv i viltvården. Viltolyckorna kan inte tillåtas öka år efter år. Dessutom krävs åtgärder längs vägarna såsom mer viltstängsel, aktiv viltvarning och säkra viltpassager, säger Tony Gunnarsson.

 

 

Källa: M Sverige

Läs också

Vildsvinsolyckorna ökade under 2022

Vildsvinsolyckorna ökade under 2022

Antalet inrapporterade viltolyckor med vildsvin och dovhjort ökade under 2022 jämfört med året innan. De allvarligaste olyckorna sker med...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar