Regeringen vill tillåta längre lastbilar på vägarna

Regeringen vill tillåta längre lastbilar på vägarna

Regeringen har hörsammat Transportföretagens krav på att göra det möjligt för längre lastbilar att köra på svenska vägar. Nu kommer en anmälan om detta till EU-kommissionen, vilket krävs för ett svenskt regeringsbeslut. Detta välkomnas av Transportföretagen.

– Det är ett mycket efterlängtat beslut att regeringen nu kunnat sätta fokus på de åtgärder som verkligen gör skillnad för miljön. En av de billigaste men kanske viktigaste besluten att fatta är möjligheten att transportera med längre lastbilar upp till 34,5 meter. Med längre lastbilar förbättrar vi produktiviteten, trafiksäkerheten och miljön, i ett svep. Det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Enligt regeringens förslag ska det vara tillåtet med lastbilar så långa som 34,5 meter på vissa utpekade vägar, jämfört med nuvarande maxlängd på 25,25 meter. Lastbilarna ska få köras i högst 80 km/h på de utsedda vägarna. Ett nytt vägmärke ska också införas.
Åtgärden att tillåta längre lastbilar kan enligt Trafikverkets beräkningar minska koldioxidutsläppen från tunga fordon med 4–6 procent.

– Sverige har tillsammans med Finland förmodligen världens mest effektiva åkerinäringar, detta mycket tack vare modulsystemet som möjliggör transporter med 25,25 meter långa lastbilar med en totalvikt på 64 ton (74 ton på vissa utpekade vägar, BK4). Det gör att varje lastbil kan transportera mera. Med längre lastbilar skulle vi ta ytterligare ett steg för att effektivisera, till gagn för klimatet, produktiviteten och trafiksäkerheten. Om förslaget kan införas på tillräckligt många vägar kan det definitivt stärka industrins konkurrenskraft och minskar transporternas klimatpåverkan. Nu hoppas vi att detta förslag kan leda till verkliga förändringar, säger Tina Thorsell.

Regeringen kommer nu att anmäla förslaget till EU-kommissionen. Därefter kan regeringen fatta beslut om de aviserade förordningsändringarna.

 

 

 

Källa: Transportföretagen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar