Mekaniker kan få sina kunskaper validerade

Det råder stor brist på personbils- och lastbilsmekaniker i Sverige. Bara i Göteborgsregionen saknas nära 300 mekaniker, vilket är en stor del av landets totala behov. Därför startar Göteborgsregionens kompetensnav nu en valideringsinsats, där personer som har rätt kompetens för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg, kan få sina kunskaper validerade.

Enligt en undersökning som bransch- och arbetsgivarorganisationen Transportföretagen låtit göra under 2022 skulle det behövas rekryteras upp till 6 800 personer under de kommande tre åren för att tillgodose behovet av personal inom motorbranschen. Mekaniker pekades i synnerhet ut som en yrkesroll inom vilken rekryteringsbehovet var särskilt omfattande. Även Arbetsförmedlingen beskrev svårigheter att hitta rätt kompetens, vilket de dessutom menade hämmar företagens tillväxt.
Detta påverkar inte minst bilverkstäder och åkerier, som har svårt att rekrytera personal. Något som i sin tur kan leda till längre väntetider och högre priser i en allt tuffare konkurrens.

Som ett steg i arbetet med kompetensförsörjningen erbjuder nu Göteborgsregionens Kompetensnav validering för personer som har rätt kunskaper för att arbeta som mekaniker, men som saknar fullständiga betyg eller kvalifikationsbevis.

– Valideringen möjliggör för personer som inte har betyg från skolan att på papper få ett kvalifikationsbevis för sin yrkeskunskap samtidigt som det säkerställer kvalitet i mekanikerrollen. Det är en fantastisk möjlighet som vi erbjuder tillsammans med Transportföretagen helt kostnadsfritt, berättar Viveka Blomgren, processledare för Göteborgsregionens Kompetensnav.

Genom valideringen testas färdigheter både praktiskt och teoretiskt och i de fall kunskap saknas ges personen en beskrivning på vad den behöver komplettera med för att klara yrkesrollen fullt ut. Valideringen gör det därmed möjligt för kvalificerade personer att söka arbete som mekaniker utan att ha fått en formell utbildning.

Redan nu under maj drar första valideringstillfället igång och för att ta del av erbjudandet behöver man vara anställd, varslad eller permitterad i en verksamhet med färre än 250 anställda samt verka i en av Göteborgsregionens 13 kommuner (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö).

 

 

Källa: Transportföretagen

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar