Trafikverket förbättrar vägar i hela landet i sommar

Trafikverket förbättrar vägar i hela landet i sommar

Även sommaren 2022 genomför Trafikverket åtgärder i hela landet för att få bort flaskhalsar och öka trafiksäkerheten. Arbetena handlar om att bygga nytt, asfaltera om och bredda befintliga vägar, separera för mötande trafik och underhålla broar och tunnlar. 

I transportsystemet behöver gång- och cykelvägar, vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser samspela och komplettera varandra för att möta samhällets behov. Vägarna tar oss hela vägen fram och de knyter ihop människor med näringsliv, service och fritidsaktiviteter i hela landet. I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och drygt 80 procent av personresorna i transportsystemet sker med bil eller buss på våra vägar. Väl fungerande vägar är avgörande för tillgängligheten och därför är det viktigt att underhålla de vägar vi har.

Fler fordon och tyngre transporter har ökat slitaget på vägarna. Trots att det har gjorts många underhållsinsatser finns det fortsatt stora och ökande underhållsbehov på vägarna.

– Vi genomför omfattande vägarbeten i hela landet under sommaren, när färre människor har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst, säger Jonas Eliasson, tillgänglighetsdirektör på Trafikverket. Det förändrade omvärldsläget kan påverka tillgången på material och priser, vilket kan leda till att alla åtgärder inte kan genomföras som planerat.

 

 

Källa: Trafikverket

Läs också

Nyregistrerade fordon i november

Nyregistrerade fordon i november

Under november 2022 nyregistrerades 3 562 lätta lastbilar (+36 procent jämfört med november ifjol), 739 tunga lastbilar (+32 procent)...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar