Onödigt höga klimatutsläpp med EU:s bilpolitik

Onödigt höga klimatutsläpp med EU:s bilpolitik

EU-parlamentet ställde sig bakom EU-kommissionens förslag om att fasa ut bilar med förbränningsmotorer. Det är en felaktig politik som leder till onödigt höga koldioxidutsläpp i framtiden, menar Gustav Melin, vd för Svebio, Svenska Bioenergiföreningen.

Analyser som gjorts av forskare vid Lunds universitet visar att en dieselbil som körs på förnybar HVO-diesel har lägre klimatpåverkan än en elbil som körs på förnybar el ur ett livscykelperspektiv.

Inför beslutet i EU-parlamentet skrev 185 forskare med professor Thomas Willner vid Hamburgs universitet för tillämpad vetenskap i spetsen, ett öppet brev till EU-parlamentet och EU-rådet. De vädjade om att  inte genomföra de planerade besluten kring fordon och bränslen.

Forskarna kräver att styrmedlen ska utgå från den totala klimateffekten och vara teknikneutrala, samt att flytande och gasformiga hållbara drivmedel inte ska missgynnas.

 

Beslutet är felaktigt av följande skäl skriver Svebio i ett pressmeddelande:

  • Man värderar bilarnas klimatpåverkan bara genom att mäta utsläpp från avgasröret och bortser från utsläpp vid tillverkning av bilar och batterier. I de flesta andra sammanhang anser EU att man ska värdera klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det gäller till exempel hållbarhetskriterierna för biodrivmedel. Den principer frångår man för bilars klimatpåverkan.
  • Beslutet strider mot principen om teknikneutralitet. Politikerna ska fastställa mål för utsläpp och införa generella styrmedel som är lika för alla aktörer, men inte bestämma vilka tekniska lösningar som ska tillåtas. Den uppgiften måste lämnas över till marknadens aktörer.
  • Beslutet diskriminerar alla förnybara bränslen utom vätgas. Det gäller alla biodrivmedel, inklusive biogas, oberoende av klimatprestanda. Det är särskilt upprörande när det gäller användningen av biogas, som ofta ger dubbel klimatnytta genom att biogasproduktion minskar metanutsläpp när den tillverkas från avfall eller gödsel.

Svebio, Svenska Bioenergiföreningen är en branschorganisation som verkar för ökad användning av bioenergi. Föreningen har i dag cirka 300 medlemmar, som är aktiva inom jordbruk, skogsnäring, fjärrvärme, transportsektorn samt bygg och fastighet. 

 

Källa: Svebio

Läs också

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar