Full fart på vägbygget i skogen

Full fart på vägbygget i skogen

Drygt 10000 mil skogsbilvägar i Götaland ska inventeras och klassificeras. Resultaten hittills visar att de flesta måste rustas upp för att timmerbilar ska kunna hämta virke. För Jim Viking innebär detta massor av affärsmöjligheter. ”Nu handlar i stort sett allt om att rusta upp befintliga vägar eller bygga nya”, säger han.

Det är svårt att hitta till platsen där bygget pågår, och GPS:en som normalt brukar ge exakta besked lurar den här gången iväg oss på rejäla omvägar. När vi till slut kommer fram till rätt ställe går det inte att missa, redan från den asfalterade allmänna vägen går det att se början på den nyanlagda skogsbilvägen som leder rakt in i tät och välskött granskog. Jim Viking har tagit en kort paus och betraktar borriggen på avstånd där hans far förbereder för kommande sprängningar.

– Den stora utmaningen med just den här vägen är att den ligger så pass mycket lägre än den omgivande terrängen, men det är ganska vanligt när det gäller vägar som byggdes på 1960-talet. Man använde sig av bandtraktorer och föste upp grus och sten vid sidan på enklast och snabbast möjliga sätt. På den tiden fungerade det bra. Men idag när bärighetskraven är betydligt högre på grund av att ekipagen väger mer måste man bygga upp vägbankarna för att inte få problem med vattnet, säger han och tillägger att en stor fördel med det pågående bygget är att han har kunnat hämta material från samma fastighet.

Genom att kunna gräva upp grus och morän och använda det för att höja vägbanken med cirka 40 centimeter räknar han med att projektet som omfattar 300 meter väg kommer att ta cirka en arbetsvecka.
Det enda som behöver tillföras är ett slitlager med 0-45 kross som läggs överst, och då i ett skikt på mellan tio och 20 centimeter.
I entreprenaden ingår även att bredda vägen från tre till fyra meter samt att anlägga en vändplan som ska göra det möjligt att vända med upp till 24 meter långa ekipage.

– Jag har kört timmerbil i 15 år och kommer mycket väl ihåg hur det var att hämta timmer på små skogsvägar och sedan få backa ut eftersom det inte gick att vända. Det värsta var den gången jag hade en hel kilometer att backa, då kunde jag hålla mig för skratt, säger han och tillägger att eftersom underhållet av skogsbilvägarna varit eftersatt i så pass många år finns det i stort sett hur mycket som helst att göra.

Orderboken är fulltecknad och han uppskattar att han numera lägger 90 procent av sin tid på just skogsbilvägar och resterande tid handlar om småjobb för framförallt lantbrukare i trakten, där han den senaste tiden bland annat grävt dammar och grunder för nybyggen.

– När vi körde timmerbilar hade jag anställda. Nu har jag valt att jobba ensam i företaget, men har god hjälp av min pensionerade far Per Håkansson som rycker in när det behövs. Dessutom samarbetar jag med andra entreprenadföretag i trakten där vi lejer in varandra vid behov, säger han och tillägger att han tycker att det är ett bra upplägg som passar honom.

Normalt fakturerar han mellan 150 och 450 per meter beroende på hur vägen ska anläggas och om det finns material på plats att använda. Dyrast blir det när han måste frakta dit material från ett krossverk, det tar oerhört mycket tid och kostar dessutom en hel del i fraktkostnader.

Företaget heter Pelles Åkeri handelsbolag och startades ursprungligen av hans gammelfarfar för drygt 100 år sedan. Då var inriktningen att med häst och vagn dels utföra transporter, men även att med ett mobilt tändkuledrivet sågverk såga upp timmer hos skogsägare. Med tiden utvecklades företaget till ett renodlat åkeri, men nu är det framförallt entreprenaduppdragen som är i fokus.

– Ett stort bekymmer den senaste tiden är de skenande drivmedelspriserna. Med tanke på att jag förbrukar cirka tio liter diesel i timmen slår det hårt mot ett så pass litet företag som mitt. Enda sättet att kompensera är att höja timpenningen ut mot kund, och det tas ju inte så väl emot alla gånger. Som tur är har virkespriserna ökat de senaste åren vilket kommit skogsägarna tillgodo, annars hade det blivit svårare att få igenom de prishöjningar som jag måste göra.

Jim Viking är överlag besviken på hur mindre företag behandlas i Sverige och menar att dels måste skatterna för drivmedel sänkas och reduktionsplikten tas bort. Men sen måste även regelverket förenklas och göra det enklare och mer lönsamt att anställa.

– Som det är nu tar jag som småföretagare en stor risk så fort jag anställer någon. Blir en anställd till exempel sjuk är det mitt företag som ska stå för sjuklönen de första två veckorna, och det kan slå oerhört hårt på mindre företag, säger Jim Viking.

Nyligen köpte han en CAT 318 20-tonnare som med sin bredd på 2,70 meter är 20 centimeter smalare än hans tidigare maskin, och det har gett ett riktigt lyft eftersom han ofta jobbar där det är trångt och svårt att komma till. När det är dags att förflytta maskinen hyr han in ett maskinsläp av en kollega och sen drar han det själv med sin Volvo FMX 460 6×6. I maskinparken finns även en LiuGong-grävare på fyra ton och som ofta används tillsammans med borrigg.

 

Pelles Åkeri, handelsbolag

Verksamhet: Anläggning och renovering av skogsbilvägar, entreprenaduppdrag samt försäljning av bergkross.
Maskiner: CAT 318 F grävare 20 ton, årsmodell 2015 med 3700 timmar på mätaren, LiuGong-grävare 4 ton, Volvo FMX 460 6×6, årsmodell 2011.
Omsättning: 2,5 miljoner.

TEXT OCH FOTO: PETER FREDRIKSSON

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar