Nyhet

Logic Link startar temavecka för Sveriges transportledningar

Sveriges lastbilschaufförer är de stora hjältarna som håller landet rullande, men en minst lika viktig grupp är transportplanerare – en yrkeskår som Logic Link vill uppmärksamma genom att leda diskussioner en hel vecka kring kapacitet, godsflöden och samarbete mellan åkerier.

Att driva ett åkeri har alltid varit en tuff utmaning. Kanske ännu tuffare idag då omvärldsfaktorer tvingar branschen till än mer utmaningar. Det sker nu ett skifte inom branschen där åkerier behöver ta mer betalt på grund av grön omställning, höjda DMT och inflation, samtidigt som man behöver förbättra marginaler för att ha utrymme till löner som bör följa utvecklingen.

Fyllnadsgrad är en av få faktorer som går att påverka genom samarbete och som ger en direkt inverkan på resultatet. Att köra rätt lass i rätt riktning är en förutsättning för förbättrad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och en bättre arbetsmiljö.

Att dela lass mellan olika transportledningar sker idag mest via e-post och telefon, vilket är både mödosamt, oöverblickbart och kräver mycket administration. Logic Link har därför introducerat en gemensam plattform för Sveriges åkerier där godsflöden och kapacitet synliggörs publikt eller i privata grupper.

Logic Link tar nu initiativet att som oberoende aktör arrangera ett lättsamt och underhållande event för att lyfta fram dirigenterna i transportbranschen. Ett 30-tal av Sveriges transportledningar intervjuas kring deras arbetssätt, syn på samarbete i branschen och tankar om framtiden.

Eventet sker i podcastformat online via logiclink.se och sociala medier 24:e–28:e april kl 09:00–12:00.