Artiklar

Nya trender i den svenska skogen

Foto: Getty Images.

Tillväxttakten i svensk skog har efter en period av minskning nu ökat något. Virkesförrådet planar ut, och tallen har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym. Det är tre trender som framgår i den årliga officiella statistik från SLU Riksskogstaxeringen.

SLU Riksskogstaxeringen har inventerat skog och mark i hela landet sedan 1923 och firar i år hundraårsjubileum. Nu har ny statistik presenterats som baseras på den fältinventering som utfördes under åren 2018–2022.

– Tillväxttakten har efter en period av minskning sedan 2012 nu ökat något. Samtidigt ser vi rekordnivåer av såväl avverkad volym som volymen av träd som dör av andra orsaker som snö, vind och barkborreskador, säger Per-Erik Wikberg, redovisningsansvarig på Riksskogstaxeringen.

I årets Skogsdata presenteras även preliminär statistik som visar en fortsatt återhämtning av de enskilda trädens tillväxt sedan torråret 2018.

Den nya statistiken visar att volymen skog, det vill säga virkesförrådet, i Sverige har stabiliserats på cirka 3,6 miljarder skogskubikmeter med en fortsatt svag årlig ökning.

– Det framgår också att tallen nu har passerat granen som det vanligaste trädslaget sett till volym, säger Cornelia Roberge, programchef för Riksskogstaxeringen vid SLU i Umeå. När det gäller antalet träd är björken fortfarande det vanligaste trädslaget.

Vill du veta mer så finns en direktlänk till Skogsdata 2023 här: https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2023_webb.pdf

https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/ Här hittar du en stor mängd statistik om Sveriges skogar

Källa: SLU