framtiden

Audi investerar i framtiden

Audi investerar i framtiden

Audi lägger grunden för framtida tillväxt under 2016. Under det kommande räkenskapsåret planerar företaget för en fortsatt hög investeringstakt....