ungdomar

Volvosteget fortsätter

Volvosteget fortsätter

När Volvosteget startade hösten 2012 var ambitionen att ge 400 arbetslösa ungdomar en ettårig yrkesinriktad utbildning inom industriproduktion under...