automatiserade

Säkrare trafik med självkörande bilar

Säkrare trafik med självkörande bilar

Under de närmaste åren kommer bilen att genomgå stora förändringar. Självkörande och internetuppkopplade bilar kommer helt att revolutionera fordonsarkitekturen....