Konjunktur

Efterfrågan på vägtransporter ökar något

Efterfrågan på vägtransporter ökar något

Inom åkerinäringen förutses en något ökad efterfrågan på vägtransporter det kommande kvartalet. Priser och personalstyrkan förväntas förbli oförändrade. Lönsamheten...