Körsimulator

Ökat intresse för körsimulatorer

Ökat intresse för körsimulatorer

Intresset för körsimulering ökar. Detta är något som VTI märker av och i höstas levererade institutet den första körsimulatorn...