Landstinget

Anställda erbjuds leasa miljöbil

Anställda erbjuds leasa miljöbil

Landstingsstyrelsen i Västmanland har ställt sig bakom ett förslag om att anställda ska få möjlighet att genom landstinget leasa...