mätningar

Flest fortkörare på 40-väg

Flest fortkörare på 40-väg

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Flest fortkörningar sker på...