Kabel

Transport av kabeltrummor

Transport av kabeltrummor

Under en tid har Hammar och intressenter inom kraftledningsindustrin diskuterat en lösning för att förenkla logistiken vid transport av...