Etikett: körkort

Fler körkort återkallas av medicinska skäl

Under första halvan av 2017 fattade Transportstyrelsen beslut om 16 514 körkortsåterkallelser vilket motsvarar en minskning med nästan 12 procent…

Körkortsdispens för synfältsbortfall

Transportstyrelsen har för första gången beviljat dispens till personer som fått sitt körkort indraget på grund av synfältsbortfall. Deras körförmåga…

© 2018 Svenska Media Docu AB - A DOCUnordic Company
Tingsgatan 2, 827 32 Ljusdal, Tel 0651-150 50
www.svenskamedia.se, post@svenskamedia.se

Policy för datahantering, integritet och cookies