hastighet

ANNONS ▼
Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Transportstyrelsen tar till nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Myndigheten ska granska hastighetsefterlevnaden på vissa sträckor i...

Nyhetsbrev
Viltolyckor ökar

Viltolyckor ökar

Var tionde minut sker en viltolycka i Sverige. Under 2017 inträffade över 63 000 viltolyckor, en ökning med 30 procent...

ANNONS ▼
Sänkt hastighet

Sänkt hastighet

En av de avgörande faktorerna i arbetet med att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor i trafiken är att...

Sänkt hastighet

Sänkt hastighet

En av de avgörande faktorerna i arbetet med att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor i trafiken är att...

Glädjande minskning av dödsolyckor

Glädjande minskning av dödsolyckor

Forskare på VTI har studerat hur de förändrade hastighetsgränserna har påverkat antalet olyckor med personskador samt antalet dödade och svårt skadade...

Flest fortkörare på 40-väg

Flest fortkörare på 40-väg

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Flest fortkörningar sker på...

Flest fortkörningar på 40-väg

Flest fortkörningar på 40-väg

Vid mätningar gjorda av VTI visar det sig att 37 procent av vägtrafiken kör över gällande hastighetsgräns. Flest fortkörningar sker på...