Fortkörning ökar bland yrkesförare

Fortkörning ökar bland yrkesförare

För tredje året i rad har Folksam mätt hastighetsöverträdelser bland yrkesförare. Resultatet i år är nedslående. Andelen hastighetsöverträdelser ökar kraftigt jämfört med föregående år, och en av fyra kör mer än över tio km/h för fort.

Årets mätning av hastigheter bland yrkesförare visar på att vid 71 procent av alla mätningar kör föraren  för fort. Vilket är en ökning med tio procentenheter sedan 2019. Även andelen grova överträdelser har ökat och står nu för en fjärdedel av fortkörningarna. I snitt kör yrkestrafiken 8,6 km/h för fort, vilket är en ökning från 2019.

– Det är en sorglig utveckling som vi ser. Istället för att yrkeschaufförer i högre grad följer hastighetsföreskrifterna, så går trenden åt motsatt håll. Det är bara på 80-vägar vi ser att hastigheterna följs i högre utsträckning än tidigare, men även där är det över 60 procent som kör för fort enligt våra mätningar. Samtidigt vill jag lägga in en liten brasklapp att det kan finnas ett visst samband mellan minskad trafik på vägarna under Corona, och de hastighetsökningar vi nu ser, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Fortkörning främst på 30 och 40 vägar

Årets mätningar visar att precis som föregående år är det i första hand på 30- och 40-vägar yrkesförare kör för fort, men i år har även antalet fortkörningar på 60-vägar stuckit iväg och är nu den hastighet flest bryter mot. 88 procent av de mätta fordonen körde för fort där, medan andelen fortkörningar på 30-vägar var 80 procent respektive 85 procent på 40-vägar.

Mätningarna visar också att de grova överträdelserna,det vill säga fortkörningar som är mer än tio km/h för fort, blir allt fler. De har ökat på alla vägsträckor oavsett hastighet, och står nu för en fjärdedel av överträdelserna. Värst är det på 60- och 40-vägar där 54 respektive 39 procent av mätningarna uppvisade hastigheter som var över tio km/h för fort.

– Vi vet att risken att dö ökar både för den som kör bilen, och för oskyddade trafikanter med varje km/h man kör för fort. Om man exempelvis kör 51 km/h istället för 50 km/h ökar dödsrisken med 5-10 procent för föraren vid kollision mot ett annat fordon. Kör man på en fotgängare så ökar dödsrisken vid samma hastighetsökning med 10-15 procent. Eftersom även små fortkörningar ökar risken markant är det mycket olyckligt att de grövre fortkörningarna blir allt fler, säger Anders Kullgren.

Fortkörningar ökar i de flesta branscher

Sedan förra årets mätning har andelen fortkörningar fortsatt att öka i alla branscher förutom i återvinningsbranschen. Men även om det går åt rätt håll så kör fortfarande 68 procent av deras fordon för fort. Taxi har flest fortkörningar, de kör för fort i åtta fall av tio. Även bud-, transport-, och logistikfordon ligger illa till, de bryter hastighetsgränserna i 78 procent av mätningarna.

Dock syns en positiv trend bland taxi- och färdtjänstförare på 30-vägar. Där har antalet överträdelser gått ner från 92% till 68% för färdtjänst och taxi har sänkt från 95 till 73 procent. Men på 40-vägar ser utvecklingen dyster ut, där kör alla branscher utom buss, återvinning, taci och färdtjänst för fort i över 8 av tio fall.

ISO-certifiering kan minska överträdelser

Det går att se en skillnad mellan företag som är ISO 39001-certifierade och de som inte är det. Företag med ISO kör för fort i 49 procent av fallen, och de utan i 74 procent.

– Ett stort ansvar för fortkörningarna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilde föraren. De har ett ansvar att skapa förutsättningar för att deras transporter sker på ett trafiksäkert sätt där hastighetsbegränsningarna följs. Här kan ISO-certifieringen vara ett verktyg. Men vi ser dock att fortkörningarna även för certifierade företag har ökat kraftigt. Vilket visar på att det inte räcker att ha en certifiering om den inte efterlevs, säger Anders Kullgren.

Överträdelser per år

År Andel överträdelser i snitt Andel grova överträdelser i snitt (över 10 km/h)
2018 58% 14%
2019 61% 19%
2020 71% 25%

Överträdelser per väg

År 30-väg 40-väg 50-väg 60-väg 70-väg 80-väg
2018 72% 81% 48% 65% 48% 62%
2019 78% 79% 61% 40% 50% 64%
2020 80% 85% 67% 88% 60% 61%

Överträdelser per bransch

Bransch 2018 2019 2020
Bud, transport, logistik 70% 70% 76%
Buss 42% 46% 52%
Bygg- och anläggning 65% 62% 68%
Färdtjänst 53% 67% 76%
Livsmedel 61% 70% 70%
Taxi 79% 797% 80%
Återvinning 71% 71% 68%

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar