Nyhet

Person- och godstrafik ökar enligt ny framtidsprognos

Ryktet om bilens påstådda död kommer verkligen på skam i Trafikverkets nya Basprognos som släpptes i veckan, kommenterar Anders Östberg, MRF.

I veckan släppte Trafikverket vad de kallar sin Basprognos, dvs prognoser över hur person- och godstrafiken kommer att gestalta sig i framtiden. De har satt år 2045 som målbild för prognosen som ska användas vid exempelvis kommande budgetar från regeringen samt investeringar i infrastruktur framöver. De ska beskriva en trolig utveckling givet de förutsättningar och beslut som vi kan se idag.

– Det finns flera intressanta siffror i prognosen, kommenterar Anders Östberg, opinionsansvarig på MRF. Främst kanske att personbilar även i framtiden beräknas stå för ca 75 procent av alla sammanlagda resta sträckor för privatpersoner. Ryktet om bilens påstådda död kommer verkligen på skam i Trafikverkets prognos.

Minskade körkostnader

Vi kommer att åka allt mer bil i framtiden där mängden hållbara alternativ hela tiden ökar. Trafikverket tror på en ökning med cirka 26 procent totalt under perioden 2019–2045. Värt att notera är att i absoluta tal så är det bilresandet som ökar mest jämfört med tåg, buss och andra kollektiva färdmedel. Ökningen beror framför allt på ökande befolkning, samt på minskade körkostnader och ekonomisk tillväxt.

Fortsatt fler tar körkort

Myndigheten räknar med en fortsatt ökning av personer som tar körkort, samt att de kommer vilja ha tillgång till egen bil. Hela 84 procent kommer ha tillgång till bil år 2045 enligt prognosen. Även godstransporter på våra vägar beräknas öka, sammanlagt räknar Trafikverket med en ökning på cirka 27 procent.

– En annan lika spännande slutsats de lyfter fram är den sjunkande kostnaden för körd kilometer, fortsätter Anders Östberg. Trafikverket tror på en minskning med nästan en fjärdedel, privatbilister kommer att få 22 procent lägre kilometerkostnad. Det främst tack vare elektrifieringen.

– Svensken vill ha och köra bil, då behövs också fler och väl underhållna vägar. Det är dags att investera i infrastrukturen på allvar och fördela resurserna efter hur svenska folket faktiskt reser.

Underhåll måste prioriteras

MRF vill lyfta fram vikten av att tänka, och agera, långsiktigt. Vi ser därför fortsatta satsningar på den hållbara mobiliteten i kommande budgetar, där inte minst underhållet av våra vägar måste prioriteras. Detta samtidigt som utbyggnaden av laddinfrastrukturen sätts i fokus. Våra makthavare måste hitta en väg där vi på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt kan fortsätta ställa om vår fordonsflotta både för privatpersoner och yrkesverksamma.

Källa och foto: MRF.

logo
Catharina Olsson-Lindh