Nyhet

Höjda virkespriser hos Sveaskog

Foto: Sveaskog.

Den 1 maj höjde Sveaskog priserna på timmer och massaved i stora delar av landet. Samtliga timmersortiment har justerats upp med 75 kr/m3fub och priset för all barrmassaved har justerats upp med 40 kr/m3fub.

– Det finns ett fortsatt stort behov av grön råvara i industrin och efterfrågan från kund är hög. Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till att stärka värdet på den svenska skogen. Prishöjningen förbättrar lönsamheten och skapar bättre förutsättningar för ett aktivt skogsbruk hos privata skogsägare, säger Jens Stenberg, köpchef, Sveaskog.

Sveaskogs kunder finns i hela Sverige. Råvaran förädlas i närhet till var den tas ut med få och korta transporter.

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida: sveaskog.se/virkespriser

Källa och foto: Sveaskog

logo
Catharina Olsson-Lindh