Artiklar

Game Changing Alliance – nytt initiativ från transport- och logistikbranschen för att klara klimatmålen

Fredrik Söderström, CEO InQuire. Foto: Daniel Ström.

Det nylanserade initiativet Game Changing Alliance är en gemensam satsning av totalt nio olika bolag med spetskompetens inom ny teknologi, disruptiva affärsmodeller och förnybar energi, alla med en gemensam vision om att påskynda den gröna omställningen i transport- och logistikbranschen.
– Vi står inför vår största utmaning någonsin och för att nå klimatmålen måste vi jobba tillsammans. Game Changing Alliance kommer att möjliggöra att branschen kan springa snabbare, säger Fredrik Söderström, CEO InQuire.

År 2030 ska Sveriges transportsektor ha minskat sin klimatpåverkan med 70 procent jämfört med 2010. För att nå det målet och möjliggöra branschens acceleration mot förändring lanseras idag initiativet Game Changing Alliance. Det är ett nätverk bestående av aktörer som alla anser att förändringsarbetet går alldeles för långsamt och som vill arbeta ihop för att kunna bidra till en snabbare omställning. Log-techbolaget InQuire är ett av de nio företag som ansluter sig till Game Changing Alliance och för dem är det ett naturligt och viktigt steg i rätt riktning.

– Det är otroligt många komplexa frågor som ska lösas på kort tid och som mindre, enskild aktör klarar man inte av att påverka en hel bransch. Att enas i Game Changing Alliance möjliggör att vi kan skapa oss en sfär med specialistkompetenser inom olika områden där vi kan föra över relevant kunskap bolagen emellan som leder till att vi alla kan springa fortare, säger Fredrik Söderström innan han fortsätter:

– Hela transport- och logistikbranschen står inför en otroligt tuff omställning och för att kunna skapa förändringarna måste man exempelvis se över företags affärsmodeller och kapa onödiga mellanled, vilket är något vi på InQuire fokuserar på. Vi vill vara en del av den stora förändringen och i det här nätverket, där alla har samma vision om en hållbar framtid, har vi lättare att förklara, övertyga och genomföra.

Tre fokusområden

Utöver InQuire består Game Changing Alliance i dagsläget av Adnavem, AIron, BEV_R, Circumflex, Duva, Ember, Sicopa och TruckTrust, och har redan flera stora aktörer på väg in. Fokus för alliansen kommer att vara att sträva efter en mer hållbar energiförsörjning, höja teknologinivån och ta fram framtidens affärsmodeller. Alliansens generalsekreterare, Per Olof Arnäs, har lång forskarbakgrund från Chalmers och 35 års erfarenhet inom transport och logistik. Han är väldigt positiv till att InQuire är en del av Game Changing Alliance.

– Framtidens transport- och logistiksystem utvecklas, men inte fort nog. De tre stora utmaningarna, energi, teknologi och affärsmodeller, kräver en ny typ av samarbete mellan aktörer som är villiga att springa fort och att bygga på varandras expertis. InQuire bidrar med en omfattande kunskap om logistik, flöden och vad som krävs för att ställa om på riktigt. Tillsammans med övriga allianspartners kommer vi att ha både bredd och djup inom alla de områden som krävs för att accelerera omställningen, avslutar Per Olof Arnäs.

Läs mer om Game Changing Alliance här.

Källa: InQuire Foto: Daniel Ström.