Nyhet

Investerar i biogasdrivna betongbilar

Med de nya bilarna kommer CO2-utsläppen att minska avsevärt. Foto: Thomas Concrette Group.

Thomas Betong utökar sin fordonsflotta med biogasdrivna betongbilar från Scania. Med de nya bilarna kommer CO2-utsläppen att minska avsevärt. Investeringen är en del i företagets strategi att minska sin totala klimatpåverkan.

Thomas Betong, som är en del av Thomas Concrete Group, är en av Sveriges ledande leverantörer av högkvalitativ fabriksbetong. Nu gör företaget en strategisk satsning på biogasdrivna betongbilar. Satsningen är ett viktigt steg mot en mer hållbar transportlösning och en minskning av CO2-utsläppen.

– Våra nya betongbilar kommer från Scania och drivs med komprimerad biogas, som har en mycket lägre klimatpåverkan än fossildrivna bilar. Inledningsvis har vi satsat på att köpa in tre egna bilar som kommer att rulla i Göteborgsområdet. Vår logistikpartner i Stockholm har gjort samma investering så att vi kan förse båda städerna med biogasbilar, berättar logistikchef Tomas Cederhammar.

Viktig investering

Biogas produceras genom att organiskt avfall omvandlas till biometan. Det är förnybart, då resterna från tillverkningen kan användas som gödningsmedel. Biogasen bidrar därmed till ett cirkulärt samhälle. Genom att använda biogasdrivna betongbilar minskar också CO2-utsläppen med upp till 90 procent.

– Vi är fast beslutna att minska vår totala klimatpåverkan. Vi gör det genom att erbjuda klimatförbättrade produkter men även genom att satsa på att leverera produkterna på ett hållbart sätt. Investeringen i biogasdrivna betongbilar är en mycket viktig del av vårt framtida erbjudande, avslutar vd Carina Edblad.

Källa och foto: Thomas Concrete Group