Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Nya grepp med sikte på Nollvisionen

Transportstyrelsen tar till nya grepp för att öka trafiksäkerheten i Sverige. Myndigheten ska granska hastighetsefterlevnaden på vissa sträckor i landet för att se i vilken omfattning vägarnas utformning hjälper trafikanterna att hålla den hastighet som är bestämd.

– Planering, utformning av vägar och eventuell reglering behöver bättre än i dag ses som en helhet för att ge trafikanten rätt förutsättningar att göra rätt och därmed öka takten mot att uppnå noll dödade och allvarligt skadade, säger Ingrid Cherfils, avdelningsdirektör på Transportstyrelsen.

Svenskt trafiksäkerhetsarbete har länge varit framgångsrikt. Men den positiva nedgången i antalet vägtrafikolyckor har planat ut. Att allt för många trafikanter inte följer hastighetsreglerna är oroande eftersom hastigheten är avgörande för hur allvarliga följder en trafikolycka kan få.

– Hastighetsefterlevnad är viktigt för oss och vi har därför inlett ett arbete för att förbättra situationen. Vi kommer att inrikta oss både mot förarna och väghållarna. Bland annat ökar vi antalet varningar till förare som bryter mot uppsatta regler, vi ser över förarutbildningen tillsammans med Trafikverket och vi ska föreskriva om riktlinjer för hastighet, säger Ingrid Cherfils.

I Transportstyrelsens uppdrag ingår tillsyn av de stora europavägarna som ingår i det svenska transeuropeiska nätverket för transporter, TEN-T. Det är på dessa vägar som Transportstyrelsen ska granska hur trafikanterna följer hastighetsreglerna.

– På sikt hoppas vi även kunna få granska regelefterlevnaden på det mindre vägnätet. Vi anser att den låga hastighetsefterlevnaden är ett tecken på att valda hastighetsgränser inte tillräckligt harmoniserar med vägar och gators utformning och att detta är en starkt bidragande orsak till att få trafikanter följer reglerna. Väghållarna har därför ett ansvar att harmonisera utformningen med högsta tillåtna hastighet. Givetvis har förarna också ett ansvar att följa hastighetsgränserna, men de måste upplevas som ”normala” i relation till vägens utformning, säger Ingrid Cherfils.

Transportstyrelsen

Foto: Getty Images.

Läs också

Aktuellt

ANNONS ▼
12 000 alkolås sedan införandet

12 000 alkolås sedan införandet

Sedan möjligheten infördes har Transportstyrelsen beslutat om över 12 000 körkort med villkoret alkolås. Det är överlägset flest...

Fler artiklar