Artiklar

Bring och Tullverket i samarbete– ska förebygga narkotikainflöde

Tomas Stjernenfall och Mikael Lindgren. Foto: Bring.

Bring har ingått en samarbetsöverenskommelse med Tullverket. Syftet är att gemensamt bekämpa tullbrottslighet och förhindra narkotikainflöde.

När det gäller de vanligaste preparaten såsom cannabis, amfetamin och kokain har mängden Tullverket tagit i beslag under 2023 nästan fördubblats jämfört med 2022. För att stärka säkerheten och tryggheten i transportflödet är det avgörande att företag och myndigheter samverkar. Av den anledningen har Bring och Tullverket förstärkt sitt samarbete.

Del av förebyggande arbete

– Vi vill under inga omständigheter användas av kriminella individer eller nätverk för att transportera narkotika inom eller genom Sveriges gränser. Det här avtalet är en delkomponent för Brings förebyggande arbete för att trygga våra medarbetare, våra kunder och våra leveranser, säger Tomas Stjernenfall, säkerhetschef på Bring.

Narkotikainflöde är en särskilt farlig form av tullbrottslighet. Det hotar inte bara den ekonomiska stabiliteten utan även människors hälsa och välbefinnande, samt finansierar kriminella nätverk. Genom ett tätt samarbete med Tullverket kan Bring aktivt bidra till att stoppa narkotikainflödet.

– Transporter och varuflöden utnyttjas i allt högre grad av organiserad brottslighet för att smuggla varor som till exempel narkotika, vapen och tobak. Detta drabbar även de legala företagen som utnyttjas av den organiserade brottsligheten. Genom att samverka där vi utbyter information kan vi tillsammans upptäcka, stoppa och förhindra flödet av illegala transporter i det legala flödet, säger Mikael Lindgren, sakkunnig på Tullverket.

Utökad Underrättelseplikt

Inom ramarna för samarbetet ingår bland annat en utökad underrättelseplikt, där Brings personal åtar sig att på eget initiativ underrätta Tullverket vid misstanke om tullbrottslig verksamhet (inklusive narkotika- och vapeninflöde).

Källa och foto: Bring

logo
Catharina Olsson-Lindh