Nyhet

Nya allmänna råd om färd med breda eller långa fordon

Jon Flobrant, Unsplash.

Från och med den 19 april 2024 gäller nya allmänna råd om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last – samt nya allmänna råd om undantag för färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last.

Allmänna råd är generella rekommendationer om tillämpningen av en författning – lag, förordning eller föreskrifter – som anger hur någon kan eller bör handla i ett visst hänseende. De nu beslutade allmänna råden riktar sig till de statliga väghållarna, Trafikverkets regioner och de kommunala väghållarna, när de prövar ansökningar om undantag (dispenser).

– Syftet med de nya allmänna råd är att underlätta beslutsmyndigheternas handläggning och att villkoren i dispenser blir lika oavsett vilken myndighet som beslutar denna. I och med att Transportstyrelsen har nya föreskrifter om färd med bred respektive lång odelbar last behövde de allmänna råden även harmoniseras med dessa, säger Pär Ekström, utredare.

Nyheter och ändringar

Ändringar i både de allmänna råden om bredd och de allmänna råden om längd har gjorts inom bland annat följande områden:

 • Nya utmärkningar och ljusstyrka för lyktor,
 • justerade tider när färd inte bör ske,
 • borttagna råd som avser beslutsmyndigheternas handläggningar,
 • borttaget råd om lastens storlek,
 • borttaget råd att varningsbil kan utgå vid färd på motorväg i dagsljus.

Ändringar som endast avser de allmänna råden om färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last är bland annat följande:

 • Nytt råd om att utmärkning av EG-mobilkranar och motorredskap kan vara utförd med dekal,
 • borttaget råd om tunna lastenheter,
 • borttaget råd om nytillverkade hus eller hussektioner.

Ändringar som endast avser de allmänna råden om färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last är bland annat följande:

 • Ändrat mått från 30 till 35 meter för när sökande ska bifoga ett färdvägsintyg,
 • nytt råd för last som skjuter ut mer än fem meter bakom centrum av den sista axeln,
 • nytt råd att samråd bör genomföras vid transporter som ska passera plankorsningar med spårväg.

Råden kan tillämpas på en gång

Allmänna råd har inget ikraftträdandedatum utan kan tillämpas på en gång.
De nya allmänna råden ersätter även de tidigare råden VVFS 2000:126, VVFS 2004:142, TSFS 2009:62, och TSFS 2009:64.

Ta del av de nya allmänna råden

TSFS 2024:16 – Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med breda fordon och fordon med bred odelbar last, och
TSFS 2024:17 – Transportstyrelsens allmänna råd om undantag för färd med långa fordon, fordonståg eller lång odelbar last.

Källa: Transportstyrelsen. Foto: Jon Flobrant, Unsplash.