Kortnyheter

Prishöjningar inför jul- och vintertransporterna

Åkeriföretagen har mött en större efterfrågan på transporttjänster och också ökat sin produktion det senaste kvartalet jämfört med ett år sedan. Det finns nu en förväntan om fortsatt ökad efterfrågan och om ökade transportpriser. Det konstateras i branschorganisationen Sveriges Åkeriföretags konjunkturundersökning Åkeribarometern för fjärde kvartalet 2010.

Sveriges Åkeriföretag mäter varje kvartal konjunkturläget inom åkerinäringen. I den senaste rapporten framgår att förväntningarna på oförändrad efterfrågan delas av hälften av de svarande, medan cirka 30 procent dessutom tror på en ökad efterfrågan. Jämfört med förra kvartalet är detta en något dämpad förväntan fast i jämförelse med samma tid förra året visar det på en klart mycket mer optimistisk syn på framtiden.

En fjärdedel av de svarande i undersökningen anger nu att prisökningar på transporttjänster är aktuellt.

– Vi ser ökad efterfrågan på transporttjänster och under hösten har produktionskapaciteten alltmer tagits i anspråk. Då är det logiskt att priserna höjs, konstaterar Johan Lindström, vd i Sveriges Åkeriföretag. Det är bra om åkerierna därmed kan stärkas så att de kan nå en tillfredställande lönsamhet på sikt.

Störst optimism om ökad verksamhet den närmaste framtiden, som ju är det kvartal då julhelgen bidrar till ökad handel och konsumtion, signaleras från företag verksamma med budförsändelser/post/småpaket, kyl- och frystransporter, fjärrtrafik och närdistribution/kretstrafik.

Till skillnad mot förra året anställer åkerierna eller behåller personalstyrkan intakt. Endast 4,5 procent av de svarande tror på personalminskningar det kommande kvartalet. För ett år sedan var det annorlunda. Då angav nästan 20 procent (19,3) en förväntan om minskad personalstyrka.

Här finns rapporten att läsa!

För mer information, kontakta Johan Lindström, vd, tel. 070-548 98 48 eller Hans Engström, inf ansv. tel, 070-226 30 90.

logo
Redaktionen