Arbetsmiljöverket

ANNONS ▼
Nyhetsbrev
Fler dör i arbetsplatsolyckor

Fler dör i arbetsplatsolyckor

Antalet arbetsplatsolyckor med dödligt utfall ökar. Redan nu ligger årets siffror på oroväckande hög nivå med tolv dödsfall hittills.

ANNONS ▼
Mycket skador i skogen

Mycket skador i skogen

Skogsbruket är en av de mest olycksdrabbade branscherna. I genomsnitt dör drygt tio personer om året medan tusentals skadas....

ANNONS ▼