Arbetsolyckor vanligast bland unga

Arbetsolyckor vanligast bland unga

Unga är mest utsatta för arbetsolyckor. De senaste fem åren har cirka 25.000 unga anmält att de skadats på jobbet så allvarligt att de blivit sjukskrivna. Ofta beror det på bristfällig introduktion – något som blir extra viktigt att tänka på i sommar när det även finns risk för smitta på arbetsplatserna.

Under sommaren tar många unga, nya medarbetare steget in på arbetsplatserna. Samtidigt är ungdomar extra drabbade av arbetsolyckor. Det gäller särskilt unga män, men även unga kvinnor är mer utsatta jämfört med andra åldersgrupper.

– Det är viktigt med en bra introduktion för alla som är nya på jobbet, vi vet att det minskar risken för olyckor. Nu har vi dessutom en pandemi och de flesta unga som ska ut och jobba i sommar är ovaccinerade. Det är viktigt att arbetsgivarna ger alla en säker start i arbetslivet, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Minskat antal

Sammantaget minskade antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro under pandemiåret 2020, visar Arbetsmiljöverkets statistik. Men om man ser till antalet anmälningar per 1 000 sysselsatta ökade arbetsolyckorna bland unga kvinnor. För unga män var den siffran på ungefär samma nivå som tidigare. Totalt anmäldes drygt 4 500 arbetsolyckor bland unga (16-24 år) som ledde till sjukfrånvaro förra året.

De branscher som sticker ut, med många anmälda arbetsolyckor för unga, är bygg, vård och sociala tjänster, tillverkning, transport och magasinering, fastighetsservice, handel, hotell och restaurang.

Saknas rutiner

De inspektioner som Arbetsmiljöverket har gjort tidigare på arbetsplatser med många sommarjobbare, bland annat inom handel, restaurang, hotell och camping, har visat på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det saknas ofta rutiner för att undersöka, riskbedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Då blir det också svårt att ge en bra introduktion till nya medarbetare.

Viktigt med information

– När man är ny på jobbet är det högre risk för arbetsolyckor. Därför är det viktigt att nyanställda får information om riskerna och vet hur de ska undvika dem. De behöver till exempel veta hur man gör för att belasta rätt från början eller minska smittorisken. Alla ska hålla ett helt arbetsliv, säger Heli Aarnipuro, projektledare på Arbetsmiljöverket.

Utöver arbetsolyckor anmäldes drygt 1 100 arbetssjukdomar bland unga 2020. Det är en fördubbling jämfört med tidigare år. Sammantaget ökade antalet anmälda arbetssjukdomar dramatiskt, särskilt bland kvinnor, kopplade till coronapandemin.

”Din semester är någon annans arbetsmiljö”

– Det är lätt att slappna av och tro att pandemin är över när samhället börjar öppna upp. Men så är det inte. Alla som besöker nöjesparker, affärer, restauranger eller andra ställen måste ta hänsyn till personalen och hålla avstånd. Din semester är någon annans arbetsmiljö, det sa vi förra året och det gäller även i år, säger Heli Aarnipuro.

 

Vanliga olyckor på jobbet bland unga 16-24 år.

(Antal anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro, 2016-hittills 2021.)

Unga kvinnor
Belastningsolycka (t ex lyfta, bära, feltramp) 1 958
Fall från hög/låg höjd: 1 766
Förlorad kontroll över transportmedel (för förflyttning av material, motordriven eller ej) – 1 111
Våld eller hot – 1 031
Missriktad rörelse/slår i något – 641
Förlorad kontroll av handverktyg – 602
Ras, fall av föremål (ned på eller drar med) – 499
Förlorad kontroll över maskin – 432

Unga män
Belastningsolycka (t ex lyfta, bära, feltramp) 2 423
Fall från hög/låg höjd – 2 269
Förlorad kontroll över handverktyg 2 243
Förlorad kontroll över transportmedel (för förflyttning av material, motordriven eller ej) – 1 996
Ras, fall av föremål ned på eller drar med) – 1 378
Missriktad rörelse/slår i något – 1230
Förlorad kontroll över maskin – 892
Våld eller hot – 563

 

Av: Annika Rådlund Källa: Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan
Foto: Getty Images

 

 

Läs också

Lastbilschaufförer lever farligast

Lastbilschaufförer lever farligast

Det enskilt farligaste yrket är lastbils-långtradarchaufför. Det framgår när Arbetsmiljöverket har analyserat de sammanlagt 404 arbetsolyckor med dödlig utgång...

ANNONS ▼

Aktuellt

ANNONS ▼
ANNONS ▼
Fler artiklar