Nyhet

Bilen får sin egen dag – 28 oktober

Bilbranschen och motoristorganisationerna sluter gemensamt upp kring att instifta 28 oktober som Bilens dag.
–  Bilen har jämte telegrafen, järnvägen och motorsjöfarten varit epokgörande för samhällsutvecklingen i vårt land och bör därför få sin egen dag precis som kanelbullen, förklarar Charlie Magnusson, informationschef på Motorbranschens Riksförbund, MRF, som tillsammans med BIL Sweden, Motormännen, M, Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, Kungliga Automobil Klubben, KAK, och Motororganisationen FMK undertecknat lovsången till bilen och den frihet som den innebär.
Den moderna bilismen i Sverige skapades under 50- och tidigt 60-tal. Det var då som landet sattes på hjul och bilen blev nästan varje hushålls mest beundrade ögonsten. Bilen är också ett uttrycksmedel för tillväxt och en stark samhällsutveckling när nationalekonomer kartlägger och kalkylerar.
– Bilen står för rörlighet, frihet och flexibilitet. Till skillnad mot andra transportslag som buss och järnväg kan man fritt välja vart och när man ska resa. I det moderna livspusslet med arbete och fritid är bilen den viktigaste biten – utan bilen skulle det inte gå att lösa, säger Charlie Magnusson och tillägger att cirka 80 procent av alla persontransporter sker med bil.
Maria Sptez, koncernchef för Motormännen, M, instämmer.
– Bilen är oumbärlig för att svenskarnas vardag ska fungera. Det är också bilen som används överlägset mest vid resor inom Sverige. Det som tyvärr ofta glöms i debatten är glädjen och lusten att köra bil. Att manifestera detta med Bilens dag känns både angeläget och roligt, säger hon.
Bilismen föddes 1908 när det första T-Forden tillverkades i USA. Dess upphovsman, industrimagnaten Henry Ford, hade som mål att bygga en bil som alla hade råd att köpa. Idag, september 2010, finns det 4 427 000 personbilar, 546 000 lastbilar och 14 000 bussar i trafik enbart i Sverige.
Inte nog med att bilen har stor betydelse för samhällsutvecklingen; i Sverige är fordonsindustrin en viktig näring – för övrigt en av våra allra största exportnäringar och sett till industriinvesteringar den största med fler än 100.000 personer anställda inom utveckling och tillverkning inklusive underleverantörsledet. Enbart inom bilförsäljning och bilverkstad arbetar cirka 40.000 personer.
–  Sätter man in bilen i sitt totala sammanhang som transportmedel och som näring, så förstår man att den borde högtidlighållas, menar Charlie Magnusson.
Av samma mening är Tom Bjerver, vd för Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF.
–  Bilen är utan konkurrens det mest flexibla transportmedlet för privatpersoner, säger han.
Under 60-70-talen var trafiksäkerheten central. Under 70-talet började avgasfrågan att accentueras, för att skjuta fart under sent 80- och tidigt 90-tal. Idag är målsättningen att göra den svenska vagnparken fossilfri senast 2030 samtidigt som den långsiktiga visionen är noll för omkomna och allvarligt skadade i trafiken.
–  En fortsatt urbanisering och en ökad uppmärksamhet mot de miljö- och hälsoaspekter som förknippas med bilens användning kommer med tiden att förändra tekniken för att driva fram bilen.
–  Den flexibilitet som bilen ger i fråga om att kunna genomföra ett komplicerat resmönster på relativt kort tid, snabbhet och bekvämlighet i fråga om att kunna ta med last och passagerare eller att på ett flexibelt sätt kunna möta oförutsedda situationer torde ännu så länge innebära att bilen är tämligen oöverträffad som transportmedel, säger Bengt Wiktorsson, vd för motororganisationen FMK som också undertecknat.
Att det är 28:e oktober som utsetts till Bilens dag kan förklaras med att Motorbranschens Riksförbund, MRF, bildades den dagen 1960. Detta genom en sammanslagning av branschföreningarna för landet ”automobilhandlare” och ”bilverkstäder”.