Nyhet

Rekord för dieselbilar i samtliga län under 2010

BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för 2010 visar att en genomgående trend i hela landet är att andelen dieselbilar, framför allt miljöbilsklassade dieslar med koldioxidutsläpp på max 120 g/km, ökar sin andel av nybilsregistreringarna. I Stockholms län har den totala dieselandelen ökat från 18 procent 2006 till 50 procent 2010. Andelen bensinbilar har under samma period minskat från 65 procent till 30 procent. Etanolbilsandelen i Stockholms län ökade från 13 procent 2006 till 30 procent 2008 men har därefter minskat och var 14 procent under 2010.
Västra Götaland var det län under 2010 som hade den högsta andelen miljöbilar av de totala nybilsregistreringarna i länet och Jämtlands län hade den högsta dieselandelen. Den största procentuella ökningen av det totala antalet nyregistrerade personbilar under 2010 hade Gotlands län med ett plus på 60 procent följt av Blekinge län med en ökning på 49 procent. För riket som helhet var ökningen 36 procent. Stockholms kommun var den kommun som hade det högsta antalet nyregistrerade bilar och Åsele det lägsta antalet under förra året.
– Förra året var något av en milstolpe på den svenska bilmarknaden då Sverige äntligen nådde upp till europasnittet där varannan ny bil är en diesel. Både antal och andel dieslar nådde rekordnivåer i samtliga län under 2010. Den ökade dieselandelen är en viktig förklaring till att koldioxidutsläppen från nya bilar minskar i rekordfart i Sverige, säger Bertil Moldén vd för BIL Sweden.
– Fördelen med en ökad dieselandel är att en dieselbil släpper ut 20 procent mindre koldioxid och förbrukar 30 procent mindre bränsle än motsvarande bensinbil. Det innebär att den ökade dieselandelen är ett viktigt steg mot minskade koldioxidutsläpp från bilarna, säger Bertil Moldén.

 
– Förra året var ett mycket bra bilår med kraftiga uppgångar av nybilsregistreringarna över hela landet. Gotland var det län som ökade mest med ett plus på hela 60 procent. Bilregistreringarna är en viktig konjunkturmätare och det här visar att det går bra för AB Sverige, säger Bertil Moldén.
Miljöbilsregistreringar per län – nyregistreringar 2010
Västra Götalands län hade den högsta miljöbilsandelen i landet under 2010 då 45,0% av alla nyregistreringar i länet var miljöbilar. På andra plats kom Gotlands län med 44,2% miljöbilar. Riksgenomsnittet för miljöbilsandelen var 40,1% under 2010 jämfört med 38,0% under 2009. 

 
Dieselbilar per län – nyregistreringar 2010
Den högsta dieselandelen under 2010 hade Jämtlands län med 68,0% dieslar av de totala nyregistreringarna i länet. Den näst högsta dieselandelen hade Norrbottens län med 65,0%. Riksgenomsnittet för dieselandelen under 2010 var 51,0% jämfört med 41,0% under 2009.

Totala nyregistreringar av personbilar per län och kommun 2010
I Stockholms län uppgick det totala antalet nyregistrerade personbilar under 2010 till 72 836 vilket är 28,8% fler än under 2009. Motsvarande siffror för det näst största länet, Västra Götalands län, var 57 985 registreringar, en uppgång med 44,5%. Det län som hade den största ökningstakten för nyregistreringar-na var Gotlands län med ett plus på 60,0%, följt av Blekinge län med en ökning på 49,1% och Gävleborgs län med plus 48,8% under 2010.
Nyregistreringarna per kommun visar att Stockholm är den kommun i landet som hade flest nyregistreringar under 2010 med 35 863 och Åsele kommun hade minsta antalet registreringar med 17 bilar. Att Solna har så många registreringar beror på att flera leasing- och hyrbilsbolag har sitt säte i Solna, vilket innebär att många leasingbilar och hyrbilar registreras i Solna men bilarna används i övriga delar av landet.

logo
Redaktionen