Produktnyheter

Truckskyddet ON^OFF är nytänkande

Det nya och patentsökta truckskyddet ON^OFF är ett ”nytänkande”. Genom att dra nytta av truckarnas låga markfrigång utnyttjar man chassiets underkant vid uppbromsningen. Truckens framåtrörelse hejdas och minimeras genom en mjuk på-av-körning på skyddet.
Ett stort antal olika truckskydd har testats och använts genom åren, alla är produktutvecklade efter i princip samma grundidé och funktionalitet. Gemensamt för alla dessa konventionella skydd har varit ett stumt uppbromsande av truckens framfart vilket inneburit skador på såväl skydd som truck.
ON^OFF ger skydd på lager med högfrekvent trafik av plocktruckar, men passar också andra trucktyper med markfrigång mellan 30 och 70mm. Genom att dra nytta av truckarnas låga markfrigång utnyttjar man chassiets underkant vid uppbromsningen. Trucken får en mjuk på-av-körning på skyddet.
Genom trucktyngden pressas skyddet mot golvet. Vid påkörning rycks inte betongen loss och skyddet blir inte demolerat med dyrbar reparation som påföljd.
ON^OFF tillverkas av vinkeljärn i olika godstjocklekar och kan kundanpassas efter speciella behov. Det ger ett överlägset skydd för pall- och hyllställsgavlar, våg-, omlastning-, packning- och inplastningsstationer. Det kan också ersätta räcken för inhägnade områden.
ON^OFF kan beställas som långsträckt gavelskydd med vinklar in i truckgången eller enbart som vinklar för hörnstolparna i gaveln. Finns också som metervara.

logo
Redaktionen