Produktnyheter

Bakterier som äter olja

Rickard Carlsson och Tobias Carlsson visar hur vattnet  ser ut före och efter  att bakterierna fått göra sitt jobb. Foto: Catharina Olsson-Lindh

Rickard Carlsson och Tobias Carlsson visar hur vattnet ser ut före och efter att bakterierna fått göra sitt jobb. Foto: Catharina Olsson-Lindh


  Rickard Carlsson och Tobias Carlsson från Eco-Tabs Scandinavia presenterade en för Sverige helt ny produkt på Automässan; bakterier som äter olja.
Produkten innebär biologisk rening av vattnet och är ett alternativ till att köpa ett dyrt reningsverk eller där reningsverket nått sin maxkapacitet. ”Tabletterna” stoppas helt enkelt i 3-kammarbrunnens oljeavskiljare. Förutom att bryta ned oljan tar de även bort unken lukt och minskar på tungmetaller.
Eco-Tabs Scandinavia AB