Produktnyheter

Portabel värmekanon

489084

Pela dieselvärmare är en portabel värmare och byggtork, lämplig för uppvärmning av garage, verkstäder, lager, byggarbetsplatser och industrier. Värmaren är avsedd för konstant drift i välventilerade utrymmen.

Med hjälp av en liten elfläkt och en dieselbrännare kan värmekanonen värma upp stora ytor till en relativt låg elkostnad. Fyll tanken med diesel eller brännolja, anslut nätsladden och tryck på startknappen. Värmaren från Pela har en automatisk brännarkontroll med fotocell för kontroll av flamman.

033-20 26 50, www.verktygsboden.se