Nyhet

Alkohol bakom var femte förolyckad förare

Allt för många förare i trafiken är påverkade av alkohol eller droger. Statistiken visar att var femte förolyckad förare var berusad vid olyckstillfället. Risken att du möter en berusad förare är dessutom större under sommaren.
Den 2 -8 juni har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet, Polisen gör då extra många alkoholutandningsprov.
I arbetet mot rattfylleri är den tekniska utvecklingen viktig, för att snabbt och säkert upptäcka alkohol i utandningsluften. Det handlar t ex om bättre alkolås i fordonen och om alkobommar vid färjeterminaler. För att minska antalet påverkade förare som dödas i trafiken är polisens arbete fortfarande otroligt viktigt.
– Våga säg till när ni vet att någon ska köra efter att ha druckit alkohol och åk aldrig med någon som druckit. Samvetet om något händer kan vara tungt att bära resten av livet, säger Bengt Svensson, kommissarie, Rikspolisstyrelsen.
2013 var andelen berusade omkomna personbilsförare 19 procent. Visserligen är det en minskning från 2012, men något mer än 2011. Den slumpmässiga variationen är stor och tittar man över flera år ligger andelen på drygt en femtedel. Ungefär lika stor andel av alla, ca 20 procent, är de som dör i en alkoholrelaterad trafikolycka; en olycka där antingen en förare, cyklist eller gångtrafikant varit berusad.
Under sommarmånaderna och semestern dricker många av oss mer än annars. Under 2010-2013 omkom 232 personer i alkoholrelaterade trafikolyckor, av dessa dog 77 personer, 33 procent under sommaren.
Vi vill inte förbjuda människor att ta ett glas vin till middagen, men tänk på att även du som anordnar festen har ett ansvar. Bjud inte den som ska ge sig ut i trafiken på alkohol! Se till att ha ett alkoholfritt alternativ, så är chansen så mycket större att dina gäster kommer säkert hem, säger Monica Green, ordförande NTF.
Att alkohol ligger bakom var femte förolyckad förare är skrämmande och visar att det finns ett behov att kommunicera konsekvenserna av rattfylleri. I förebyggande syfte kommer Bilprovningen, under insatsveckan, att tillhandahålla en informationsfolder till kunderna på våra 90 stationer runt om i landet, säger Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.
NTF