Artiklar

Dispens för långa lastbilar

Jula har fått dispens för att dra långa fordon mellan Skaraborg Logistic Center i Falköping och sitt centrallager i Skara.

Normalt får en lastbil i Sverige bara vara maximalt 25 meter lång. Men i december förra året fick Jula dispens för att köra 31,6 meter långa lastbilar mellan Falköping och Skara. Många är nu intresserade att följa deras lösning.

Stora lastbilar är kanske inte främst förknippade med en god miljö, Jula har dock efter enträget arbetet fått dispens för att köra 31,6 meter långa lastbilar mellan Falköping och Skara. Den 8 december gick premiärturen som innebar ytterligare ett steg i en medveten satsning på miljön.
– Det har varit ett långt och träget arbete. Frågan har bland annat varit uppe på EU- och regeringsnivå, det har minst sagt varit många oväntade turer under resans gång. Men nu efter 22 månader känns det skönt att äntligen kunna börja köra, säger Lennart Karlsson, Julas logistikchef.
Dispensen för de långa fordonen har utfärdats av Transportstyrelsen. Den gör att Jula nu kan ha en testverksamhet som innebär en möjlighet att dra långa fordon på landsväg mellan Skaraborg Logistic Center i  Falköping (Dryport Skaraborg) och Julas centrallager i Skara.

Förra året lade Jula om delar av logistikflödet in till centrallagret från lastbil till tåg. Därmed försvann 5000 årliga lastbilstransporter mellan Göteborg och Skara. Med dispensen för långa fordon nu på plats utvecklas logistikflödet från Göteborgs hamn till centrallagret i Skara ytterligare.
– Jula har investerat i lastbilar som drivs med biodiesel. Tillsammans med tågtransporterna ger det enormt stora miljövinster. Omläggning till tåg reducerade koldioxidutsläppet med cirka 80%. Lastbilar som drivs med biodiesel reducerar koldioxidutsläppet med ytterligare cirka 70% av återstående 20%. Dispensen som vi nu får för långa fordon reducerar koldioxiden med ytterligare med 3-4 %. Totalt har då koldioxidutsläppet reducerats så att det bara återstår 3-4 % mot den tidigare hanteringen, säger Karl-Johan Blank, Julas koncernchef och ägare.
Projektet med en dispens för långa fordon är även mycket intressant för forskarvärlden. Bland annat handlar det om att bedriva forskning för att visa på synergier mellan tåg- och lastbilstransporter.

Mycket av Julas produkter kommer med båt från Asien in till Göteborgs hamn. Omlastning sker sedan till tågpendeln som går till Falköping och den så kallade torrhamnen. Väl där lastas godset om till lastbil. Två 30 meter långa biodieseldrivna lastbilar kommer att gå i skytteltrafik mellan Skaraborg Logistic Center i Falköping och Julas centrallager i Skara. Utifrån detta ”case” kommer forskningen att titta på förhållandet mellan tåg och lastbil. Inte främst utifrån en konkurrenssituation utan mer på hur de båda transportsätten kan komplettera varandra.
Bland de som nu är intresserade av att titta närmare på Julas lösning, finns Chalmers, Trafikverket och Handelshögskolan i Göteborg med Rickard Bergqvist, Professor inom logistik och transportekonomi, i spetsen.
– Genom att reducera transportkostnaden med lastbil ger det större möjlighet för andra att göra samma resa som Jula. Mig veterligen har en varuägare, som Jula är, aldrig fått denna typ av tillstånd. Vi är unika och vi skapar möjlighet till forskning och tillväxt i regionen. Det känns som en stor framgång. Jag vet att det finns många intressenter i olika branscher som står i kö runt om i Sverige för att titta på detta. Det kan bli hur stort som helst, säger Lennart Karlsson.

I många branscher skulle tåg kunna användas mer än vad som är fallet idag. Ofta blir den springande punkten att lastbil ändå måste användas den sista biten från tåget fram till kunden. Med dispensen för långa transporter kan nu Jula visa vägen för många andra intressenter inom näringslivet att det finns en möjlighet att hitta konkurrenskraftiga lösningar.
– Med de långa fordonen kan vi halvera transportkostnaden för lastbilstransporten eftersom vi kan transportera två 40 fots containers istället för bara en som tidigare. Om man gör som vi nu gör så löser det många knutar, avslutar Lennart Karlsson.

Text: Catharina Olsson-Lindh
Foto: Jula