Artiklar

Fullt upp för Kalmar Bilvård

Redan 1990 slog Kalmar Bilvård upp portarna och nu har man fullt upp i de 500 kvadratmeter stora lokalerna. Majoriteten av kunderna är bilhandlare men alltfler privatpersoner och företag med tjänstebilar hittar hit.

– Vi har inte behövt marknadsföra oss, nöjda kunder är den absolut bästa reklamen, säger Kristoffer Löfstedt som är delägare i företaget.

Han började som anställd för tio år sedan när grundaren Hans-Erik Mattisson behövde förstärkning på golvet, och när han fick möjlighet att köpa in sig i företaget för två år sedan tvekade han inte.

– Vi har ett gott renommé och en fast kundkrets som ger oss löpande uppdrag, säger han och tillägger att fortfarande är det bilhandlarna som dominerar bland kunderna.

Ute på gårdsplanen står det en hel del bilar i väntan på rekonditionering och inne i hallen är det fullt på golvet.

– Vi har plats för upp till tio fordon åt gången och det är väldigt sällan som det är tomt här. Som mest att göra är det nu under våren när framförallt privatpersoner kommer förbi för att fräscha upp sina bilar. När det gäller bilhandlarna är det en ganska jämn fördelning under hela året, och det är en klar fördel eftersom vi då kan planera för full beläggning, säger han.

 

Stabil verksamhet

Under årens lopp har företaget sett både kraftiga upp- och nedgångar i den svenska ekonomin och detta har naturligtvis påverkat företagets verksamhet.

Men samtidigt har ekonomiska dippar som under den senaste finanskrisen ändå inte gjort att man behövt ta till några drastiska åtgärder.

– Det säljs bilar även när tiderna är dåliga så vi har klarat oss ganska bra. Och när tiderna är bra, ja då verkar det som att privatbilisterna passar på att låta oss rekonditionera deras bilar istället för att de själva gör det hemma på garageuppfarten.

 

Dyrare åtgärder

En tydlig trend är att privatbilisterna frågar efter dyrare åtgärder som till exempel lackförseglingar, för att på så sätt få ett mer långvarigt lackskydd jämfört med traditionellt vax.

– Det blir allt fler nybilsägare som kör hit bilen direkt efter att de hämtat ut den för lackkonservering. De får ett bättre andrahandsvärde, en mer lättvättad yta och framförallt en bättre glas och lyster, säger Kristoffer Löfstedt som konstaterar att även ägare till äldre bilar fått upp ögonen för de fördelar som det finns med en lackkonservering.

När bilen lackeras dunstar förtunningsmedlet ut genom lacken, vilket ger en porös yta eftersom bubblorna bildar porer i lacken. Porerna gör att vägsalt och luftföroreningar samlas och orsakar en utvidgning som gör att lacken oxiderar, mattas och slutligen bryts ned.

– Vi börjar med en polering och djuprengöring för att få porerna rena och sen applicerar vi förbehandlingen som fyller ut och förseglar porerna. Därefter lägger vi på konserveringen som härdar tillsammans med förbehandlingen och ger en slät yta som ger ett förbättrat slitageskydd. Därefter rekommenderar vi kunderna att förnya toppskiktet vart 16:e eller 18:e månad för att skyddet ska hålla sig intakt.

 

Nya trender

En annan trend är att kunderna vill få sina lyktor polerade eftersom de fått nedslag på dåligt ljus på besiktningen. Istället för att byta de dyra plastglasen sliper man ned ytskiktet och bygger därefter upp plastglaset på nytt, allt till en betydligt lägre kostnad än ett byte.

– Förr i tiden var det vanligt med glas i strålkastarna, och dessa stod emot blästring, spolarvätskor och andra kemikalier betydligt bättre än plastglasen. Sen har vi även börjat med lagning av stenskott i vindrutorna i samband med att kunderna ändå är inne här med sina bilar. Detta ser vi mest som en service som ger nöjdare kunder, vi marknadsför inte stenskottslagningen utåt.

I takt med att det säljs allt fler husbilar har dessa blivit ett allt vanligare fordon hos företaget och under de senaste åren har även lastbilsägarna hittat hit. Tack vare en generös takhöjd och breda portar är det inga problem att ta in stora fordon under tak. Sen har man en och annan båt samt motorcyklar där ägarna valt att lämna bort delar av vårrustningen.

 

Sociala medier

De kommande åren har Kristoffer Löfstedt inga större planer på att förändra verksamheten, de sex anställda har tillräckligt att göra så det finns ingen anledning till att anställa fler eller säga upp någon.

– Vi har hittat en form som fungerar men visst funderar jag på att försöka lägga lite mer tid på marknadsföringen utåt. En stor fördel med de sociala medierna är att de är billiga att använda och att kunderna uppskattar att de finns.

– Vi ser att allt fler kunder väljer att kontakta oss via mail istället för att ringa, och det är både en för- och nackdel. Visst slipper vi bli avbrutna i jobbet för att svara i telefon, men samtidigt tycker jag att det blir mycket följdfrågor när man mailar till varandra. I slutändan går åt mer tid till att komma överens om vad som ska göras och när det ska göras via mail än om man hade talat direkt med varandra på telefon.

Företag: Kalmar Bilvård AB
Anställda: 6
Omsättning: 3,1 miljoner kronor
Res. e. finansnetto: 409 000 kronor
Ort: Kalmar

Text och foto: Peter Fredriksson