Kortnyheter

Årets Bilkommun 2015

Hammarö hamnar på första plats i Årets bilkommun 2015, som presenteras av Statoil. Sundbyberg och Göteborg hamnar på andra respektive tredje plats. Rankingen av alla kommuner baseras på bilisternas klimatpåverkan och körkostnader.

Efter det stora klimatmötet i Paris står det klart att alla måste hjälpa till i omställningen om vi ska klara att hålla den globala uppvärmningen till under två grader.

– Bilisterna har stora möjligheter att bidra till klimatmålen. Genom att välja bränslesnåla bilar och tanka drivmedel som innehåller en hög andel förnybart kan vi komma en bra bit på vägen mot en fossilfri trafik, säger Helena Fornstedt, Senior Director Fuel på Statoil.

I Årets bilkommun 2015 rankar Statoil alla Sveriges kommuner utifrån samtliga bilars förbrukning av bensin och diesel, deras klimatpåverkan och hur långt de körs. Generellt minskar både kostnader och klimatpåverkan per körd kilometer, men i många kommuner äts delar av vinsten upp genom att körsträckorna ökar.

– Drivmedlen blir effektivare och vår diesel innehåller nu upp till 40 procent förnybart, samtidigt som man kommer lite längre på samma tank. Det blir allt enklare för bilisterna att välja bra drivmedel, men de egna körvanorna har stor betydelse för både klimatet och plånboken, säger Helena Fornstedt.

Om alla Sveriges bensin- och dieselbilar skulle drivas med Statoils miles skulle bilisterna kunna spara 92 miljoner liter drivmedel och cirka 1,2 miljarder kronor, jämfört med om bilarna drivs med marknadens standarddrivmedel.

Bilisterna kan dessutom minska sin bränsleförbrukning med omkring tio procent genom att ha rätt däcktryck och köra på ett sparsamt sätt, utan att restiden blir längre. För bilisterna i Sverige skulle detta i genomsnitt innebära en besparing på omkring 1 125 kronor och 240 kilo koldioxid om året.

– Det måste vara enkelt för bilisterna att göra klimatsmarta val i vardagen och därför jobbar vi ständigt för att förbättra våra drivmedel, säger Helena Fornstedt.

Fakta om bilarna i vinnande Hammarö jämfört med i hela Sverige
• Vid utgången av 2014 fanns det 7 975 bilar registrerade på Hammarö, vilket motsvarar 0,52 bilar per invånare. I hela riket finns det 0,47 bilar per invånare.

• Bilisterna på Hammarö minskade sin bilkörning med 2,2 procent under 2014. Bilarna kördes i genomsnitt 1 194 mil, 6 mil mindre än året innan. I hela riket ökade bilkörningen med 0,8 procent. Bilisterna i Örebro minskade sin bilkörning mest, 3,9 procent.

• Bilisterna på Hammarö använde i genomsnitt 851 liter bensin och diesel under 2014, vilket kan jämföras med 878 liter i hela riket. Bilisterna i Malmö använde minst bensin och diesel, 777 liter i snitt.

• Andelen nya miljöbilar på Hammarö uppgick under januari till september 2015 till 18,7 procent av de nyregistrerade bilarna i kommunen. I hela riket var andelen 16,2 procent. I Åmål var andelen sålda miljöbilar allra högst, 41,5 procent.

• Koldioxidutsläpp från nya bilar på Hammarö uppgick under 2014 till 129 gram per kilometer, jämfört med riksgenomsnittet på 132 gram. De nya bilarna i Karlsborg hade lägst utsläpp, 123 gram.

När man slår samman de fyra indikatorerna hamnar Hammarö på första plats i rankingen Årets bilkommun 2015.

Bilaga/länk: Hela rankinglistan

Statoil

Foto/Källa: Statoil