Produktnyheter

Genombrott för bilpooler

2015 var året då bilpool gick från en isolerad företeelse för de insatta och miljömedvetna till att nå de bredare massorna. Färsk statistik från Sveriges största bilpool Sunfleet visar på en rekordökning och prognosen tyder på att bilpoolen är här för att stanna.

Sunfleet kan lägga ett framgångsrikt år till handlingarna. Omsättningen ökade med över 16 procent till 108 miljoner kronor. Antal medlemmar är nu över 40 000 – en ökning om ca 37 procent. Bilpoolsparken växte till 1030 bilar – en ökning om över 20 procent. Sammanlagt åkte Sunfleets bilar 23 procent längre i år jämfört med förra – totalt 14,9 miljoner mil.

– Vi märker en helt annan nyfikenhet kring bilpooler nu. För ett år sedan var det ett mycket medvetet val att ansluta sig till en bilpool. Idag når vi en mycket bredare publik som tycker att det är naturligt att använda bilpool, säger Peter Algurén, vd för Sunfleet.

Nybyggen, Volvo och hög tillgänglighet bakom snabb tillväxt
Det är flera faktorer som spelar in kring Sunfleets tillväxt. Allt fler nybyggda områden bygger in bilpool från start. Under året har bostadsområden som exempelvis Ursvik, Sundbyberg eller Barkarby i Järfälla haft inflyttningar där bilpool ingår i hyran eller bostadsrättsavgiften. En annan faktor bakom tillväxten är att Volvo Cars stärkt samarbetet med Sunfleet. Volvo har även lanserat flera nya modeller som tidigt ställts ut i bilpoolerna. Men kanske den viktigaste orsaken är expansionen i attraktiva områden där det finns en stor efterfåga på bilpool. Genom hög tillgänglighet har många kunnat ansluta till en bilpool som sin primära tranportkälla.

Bilpool ny viktig faktor vid bostadsförsäljningar
En annan trend under 2015 är att bilpool blivit en viktig faktor i bostadsannonser. Som bostadsköpare är det fler som aktivt söker sig till boende där det finns poolbil i området. Dessutom blir det vanligare med annonser på Hemnet där säljaren lyfter fram att just poolbil ingår i hyran i områden där bilpool är integrerat i bostadsområdet. Områden med bilpool skapar både ett attraktivt utbud, men även mindre trafik och trängsel, anser många nya bilpoolsmedlemmar.

– Enligt en rapport från Trivector ersätter en poolbil fem privatbilar, så det är klart att utvecklingen är intressant för både kommuner och byggbolag som planerar nya bostadsområden. Vi ser ett allt större samspel med dessa aktörer, säger Peter Algurén.

Sunfleet