Kortnyheter

Julgranar värmer Skellefteå

Nu startar Skellefteå Kraft insamlingen av uttjänta julgranar i centrala Skellefteå. Granarna ska återvinnas och bli till el och värme vid kraftvärmeverket i Hedensbyn .

Graninsamlingen, som har pågått sedan 2008, är en del i Skellefteå Krafts hållbarhetsarbete och genomförs för att visa på den miljönytta som fjärrvärmesystemet bidrar med. Fjärrvärme anses vara en av de viktigaste förklaringarna till att Sverige har lyckats minska koldioxidutsläppen med en femtedel under två decennier.

I Skellefteå Krafts värmeproduktion används främst restprodukter från den lokala skogsindustrin.  Från en gran utan barr går det utvinna cirka 16 kWh, vilket ungefär motsvarar en halvtimmes dusch.

– När vi samlar in julgranar tar vi tillvara på resurser som annars skulle gå förlorade och kan producera både el och värme. Dessutom minskar vi koldioxidutsläppen med effektivare transporter, säger Fredrik Jonsson, a vdelningschef kund och distribution , Skellefteå Kraft

Graninsamlingen  kommer att pågå under två veckor. Den som vill få sin gran upphämtad plockar av allt pynt och ställer ut den senast på söndag kväll den 15 januari på samma ställe som grovsopor lämnas. Samhall sköter hämtningen och börjar samla in granarna måndag den 16 januari.

– Att ta tillvara på resurser som annars går förlorade är något som ligger helt i linje med Samhalls vision och vårt uppdrag att skapa meningsfulla och utvecklande arbeten för människor med funktionsnedsättning. Det känns naturligt för Samhall att bidra till den samhällsnytta som graninsamlingen skapar, säger Anders Marklund, områdeschef Samhall.

Skellefteå Kraft

Foto: Paulina Holmgren