Produktnyheter

Förhindrar blockeringar i AdBlue-system

Ad-Rescue är en syntetisk tillsats utformad för att förbättra AdBlue® lösningens effektivitet i enheter med SCR (Selective
Catalytic Reduction) och för efterbehandling av dieselavgaser i lätta och tunga fordon. Detta är en förebyggande tillsatslösning
som tillsätts i AdBlue®. Produkten förhindrar bildandet av blockeringar genom cyanursyra i SCR-systemet och säkerställer en
trygg drift av motor och SCR. Effektiviteten av tillsatsen har bevisats och bekräftats i många vägtester. Ad-Rescue förebygger
kristallisering, ger driftsäkerhet i SCR och minskar underhållskostnaderna. Produkten är helt löslig i AdBlue® och påverkar inte
någon av dess egenskaper eller specifikationer.
PowerChem Scandinavia AB innehar den exklusiva försäljningsrätten för Ad-Rescue i Scandinavien och Baltikum och säljer produkten via online-portalen www.kemishoppen.se