Nyhet

”Backseat drivers” påverkar bilkörningen

Många är bekanta med uttrycket backseat driver, passageraren med synpunkter på bilkörningen. Biltillverkaren Audi har via YouGov låtit undersöka hur bilförare påverkas av dessa oönskade kommentarer. Undersökningen visar att kvinnor oftare får kommentarer kring körförmågan och männen kring trafiksäkerhet. Kvinnor påverkas också mer negativt av kommentarerna och var femte kvinna har undvikit att köra bil för att slippa bli kommenterad.

Undersökningsföretaget YouGov har på uppdrag av Audi ställt frågor till tvåtusen bilförare i åldern 18 år och äldre kring kommentarer som de får, och ger, i bilen. Syftet är lyfta fram vanliga bilbeteenden och hur de påverkar säkerheten och körglädjen.

Av resultatet framgår att fenomenet backseat driver är vanligt. Så många som sju av tio bilförare säger sig ha fått oönskade kommentarer (68 procent).

–          Vår initiala nyfikenhet på baksätesförarna handlade om att se om de påverkar upplevelsen av bilen, det vi kallar för körglädje. Det vi ser är att medan några inte bryr sig kan kommentarer skapa både osäkerhet och oro så till den grad att man avstår från att köra, framför allt bland kvinnor, säger Tom Hedström, marknadschef på Audi i Sverige.

”Vill du att jag parkerar åt dig?”

Medan män tenderar att få säkerhetsrelaterade kommentarer om till exempel hastighet, avstånd och omkörningar, tenderar kommentarerna till kvinnor att handla om körförmåga, som exempelvis erbjudande att hjälpa till att parkera eller missade omkörningstillfällen.

Kommentarerna påverkar kvinnor negativt i större utsträckning än män. 50 procent av kvinnorna och 38 procent av männen känner sig exempelvis irriterade vid kommentarer. Var femte kvinna har dessutom undvikit att köra bil för att slippa bli kommenterad. 30 procent av kvinnorna och 17 procent av männen upplever att kommentarerna ofta eller ibland påverkar körförmågan negativt.

–          Vi vill uppmuntra såväl ett säkert bilbeteende som maxad körglädje – för alla. Det sitter i Audis ryggrad sedan starten inom motorsporten. Vi vet att många av våra kunder väljer Audi just på grund av att våra bilar är underhållande att köra. Då vill man så klart inte få sin körglädje förstörd av en backseat driver, avslutar Tom Hedström.

De tre vanligaste kommentarerna från baksätet

  • Det är xx i hastighetsbegränsning här (44 procent)
  • Kör inte så nära bilen framför (28 procent)
  • Du är för nära kanten (21 procent)

Kvinnor får oftare höra:

  • Här hade du lätt hunnit köra om (20 procent kvinnor, 8 procent män)
  • Nu borde du växla upp/ned (16 procent kvinnor, 8 procent män)
  • Vill du att jag kör istället? (14 procent kvinnor, 9 procent män)
  • Vill du att jag parkerar åt dig? (10 procent kvinnor, 4 procent män)

Män får oftare höra:

  • Kör inte så nära bilen framför (33 procent män, 23 procent kvinnor)
  • Måste du köra om hela tiden? (13 procent män, 4 procent kvinnor)

Vad är en backseat driver?
En passagerare i ett fordon som inte kontrollerar fordonet men som överdrivet kommenterar förarens handlingar och beslut i ett försök att kontrollera fordonet. Hen kan vara obekväm med förarens färdigheter, känna att de inte har kontroll eftersom de inte själva kör fordonet eller vill lära föraren hur de bör köra fordonet.

Audi

Foto/Källa: Audi