Kortnyheter

Efterfrågan av lastbilsförare historiskt hög

Arbetsmarknaden för lastbilsförare har varit het de senaste åren. Ändå har efterfrågan på förare att nyanställa aldrig varit lika stor som nu: drygt 3 450 förare behövs det kommande halvåret. Detta trots att fler än 6 000 förare har anställts det senaste året. Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed mycket god – samtidigt som många företag har det besvärligt eftersom de har svårt att rekrytera tillräckligt många förare med rätt kompetens.

Detta visar en undersökning om rekryteringsläget och andra frågor som berör transportbranschen, som Statisticon genomfört på uppdrag av TYA.

– Vi har högkonjunktur i landet och det innebär att transporterna som är samhällets blodomlopp går för högtryck. Många företag och deras kunder har haft en besvärlig sommar med för få förare. De är oroliga över för få utbildningsplatser på gymnasiets transportutbildningar och för att arbetsmarknadsutbildningen har legat nere under lång tid på grund av en upphandlingstvist, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

Hälften av företagen hade någon gång under de senaste tolv månaderna problem att rekrytera lastbilsförare. Utöver för få förare att anställa är de vanligaste problemen rätt yrkeserfarenhet respektive rätt yrkesutbildning. Sett till personliga egenskaper söker arbetsgivare främst ansvarsfulla och serviceinriktade förare med drivkraft att lära sig mer.

– TYA jobbar för att fler ska söka gymnasiets transportutbildningar och att utbildningsplatserna ska öka både på gymnasiet och vuxenutbildningen. Vi ser att många skolor idag håller hög kvalitet och vi jobbar tillsammans med dem för att ytterligare förbättra utbildningen och inte minst praktiken, APL, säger Lasse Holm.

Undersökningen genomfördes från mars till maj 2017 och omfattar åkerier som är medlemmar i Biltrafikens Arbetsgivareförbund och har anställda förare. 2 008 företag tillfrågades och 1 131 företag svarade på enkäten, vilket ger en svarsandel om 56 procent.

Fakta:

  • 41 % av företagen behöver anställda lastbilsförare, totalt 3 456 personer
  • 2 % av företagen behöver säga upp lastbilsförare, totalt 133 personer
  • 54 % av företagen har rekryterat lastbilsförare under de senaste 12 månaderna, totalt 6 069 personer
  • 12 % av de nyanställda är kvinnor, totalt 720 personer
  • 29 % av de nyanställda har mindre än 1 års erfarenhet

Trendindikatorn finns bifogad detta pressmeddelandesom pdf.

Det här är TYA

TYAs verksamhetsidé är att aktivt bidra till att utveckla kompetens, arbetsmiljö och status och därmed bidra till ökad produktivitet och lönsamhet. TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen. Verksamheten bedrivs mot TYA anslutna företag genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. TYA samverkar även med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

TYA

Bilden: Lasse Holm, TYA. Foto/Video/Källa: TYA