Artiklar

Effektiv metod återställer partikelfilter

  • Partiklarna som fastnar i filtret har konsistensen av ett fint stoft. Den bruna färgen här kommer från Eolys som används av vissa fordon.
När Dieselpartikelfilter (DPF) blir blockerade av aska och restprodukter byts de ofta ut till hög kostnad för kunden. Företaget Geseab har utvecklat en kostnadseffektiv metod för rengöring av DPF som snabbt tar bort samtliga partiklar samtidigt som fordonet behåller sin originaldel.

Alla fordon med DPF drabbas av igensatta filter, oavsett filterteknik och regenereringsintervall. Sot, tillsammans med aska och oljerester, som inte kan förbrännas, ackumuleras över tid och blockerar gradvis filtret.

– Störst är problemet för fordon som framförs i lägre hastigheter och med korta körsträckor, men alla fordon med DPF drabbas förr eller senare. Försämrad prestanda, ökade utsläpp av partiklar, koldioxid och kväveoxider samt ökad bränsleåtgång på grund av mer frekventa regenereringsintervall är några av de problem som då uppstår, berättar Torbjörn Folkesson, på Geseab (Greener Engine Services Europe AB).

Miljövänlig metod

Företaget beläget i Järfälla, utanför Stockholm, har tagit fram konceptet Filter Refresh, en helt miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig metod som tar bort alla partiklar och blockerande ämnen i partikelfilter och även i SCR/AdBlue-katalysatorer.

Servicen erbjuds till verkstäder som därmed kan erbjuda sina dieselkunder ett prisvärt alternativ vid blockerade DPF, något de idag saknar bra lösningar för, menar han.

– Regenerering leder i bästa fall till en rensning av kvarvarande sotpartiklar men kan inte fullt rengöra filtret då aska har för hög förbränningstemperatur. Effekten blir tillfällig och kommer att behöva upprepas allt oftare. Med additiv, kemiska tillsatser för effektivare regenerering, löser man inte grundproblemet med ackumulering av till exempelvis askpartiklar. Och att installera ett nytt DPF är ofta inte ett alternativ för fordonsägaren, då OEM-filter är förknippade med hög kostnad. Filter från tredjepartstillverkare eller begagnade sådana innebär å sin sida ett kvalitetsmässigt risktagande.

Högre bränsleförbrukning

En konsekvens av de höga kostnaderna är att många hankar sig fram och åker i bilar med icke fullt ut fungerande filter, något som leder till högre bränsleförbrukning och är skadligt för miljön.

– Det kan ju tyckas som vansinnigt dyrt att för exempelvis en Mercedes E220 D så är listpriset för ett nytt DPF 27 300 kronor. Detta för en del som kunden ofta inte ens vet om att den finns, säger Carl Wallstedt, också på Geseab. Med vår metod får kundens filter likvärdig prestanda för 2 000-3 000 kronor plus verkstadens arbete. En besparing många bilägare tycker är mycket attraktiv, särskilt för lite äldre bilar.

Enligt tester kan bränslebesparingen med ett rent partikelfilter bli så mycket som tio procent och kostnaden för rengöring kan vara intjänad efter några tusen mil.

Hela processen sker i ett slutet system och är helt miljövänlig.

– Alla restprodukter hämtas av ett certifierat återvinningsföretag.

Tidseffektiv process

Hur lång tid tar det då att göra en återställning?

– Det handlar om en fundamental rengöring som måste göras i särskilda maskiner, men själva processen är automatiserad och mycket tidseffektiv, och i vår rengöringsdepå kan vi faktiskt serva kunderna i Storstockholm samma dag. I andra ändar av landet är det själva frakten som tar tid, säger Torbjörn Folkesson och fortsätter:

– Vi inspekterar filtret när vi får det, hur smutsigt det är, testtrycker, tittar på tryckfall och filtercellerna. Efteråt gör vi detsamma, helt transparent, och skickar ett testprotokoll till verkstaden. Om man vill, sätter vi verkstadens logotype på rapporten. Det skapar förtroende hos kunden i och med att verkstaden kan visa, svart på vitt, vilken förbättring som uppnåtts och att komponenten är fullt fungerande.

Kan göras förebyggande

En återställning kan göras vid felindikation eller andra problem, men lika gärna förebyggande, menar de båda.

– Verkstaden kan föreslå detta vid exempelvis 10 000-mila service om de ser att behovet finns.

Att göra upprepade försök med regenerering vid DPF felindikering är inget som de rekommenderar.

– Det är tidsödande, ger höga utsläpp och orsakar bilägaren onödiga kostnader. Det kommer dessutom inte lösa blockeringen långsiktigt och kan i värsta fall förvärra problemet. Detsamma gäller med kemiska tillsatser.

Passar både lätta och tunga fordon

Tekniken med Filter Refresh har utarbetats under en lång period, och går att använda till både lätta och tunga fordon.

– Vi har egentligen bara erbjudit tjänsten i cirka ett halvår men har redan kunder från Malmö i söder till Kiruna i norr, berättar Carl Wallstedt.

Kunderna är förutom verkstäder, även åkerier som letar mer kostnadseffektiva lösningar, till exempel taxiåkare och bussbolag. Bilhandlare har också uppmärksammat metoden.

– Vi ser att det finns ett stort intresse för detta i och med besöken på vår hemsida. En hel del privatpersoner har hittat till oss själva. Vi märker att både större åkare och privatpersoner är beredda att söka sig till nya verkstäder för att få en prisvärd lösning. I sådana fall hjälper vi fordonsägarna att hitta en verkstad, antingen en verkstad som redan anlitar oss eller om kunden har en verkstad med god relation så kan vi kontakta dem. Vilket som är enklast för kunden, vi hjälper till däremellan. Vi vill ju att alla verkstäder ska kunna erbjuda den här lösningen.

Växande marknad

Den största vågen av de här bilarna har dessutom ännu inte kommit, menar de båda:

– Eftermarknaden för dieselbilar, oavsett nyförsäljning, kommer de närmast åren bara att växa.

– För många verkstäder är det en extremt bra kundnytta att kunna erbjuda till ägare av dieselfordon från cirka fem år och äldre. Det innebär en service för kunden som kan göras tidseffektivt och till ett pris för kanske cirka 5 000 kronor istället för de 30 000-40 000 kronor det i extremfall annars kan skena iväg till. Det ger ju en möjlighet för verkstaden att bygga en god relation med en nöjd kund, och genom att spara in på reservdelskostnaden kan kunden istället lägga pengar på annan service och merförsäljning som man kanske annars tackat nej till av kostnadsskäl, vilket kommer verkstaden till godo. Det här är en tjänst som alla tjänar på.

Ingen investeringskostnad

Att använda sig av tjänsten innebär ingen investeringskostnad, ingen anslutningsavgift eller dylikt. Verkstaden utför demontering, montering och släckning av felkoder och får en möjlighet till fler nöjda kunder.

– Vi vill vara en professionell underleverantör till bilverkstäderna för att de ska kunna leverera till sina kunder.

Detta är Filter Refresh

Metoden innebär att vätska under ett noggrant balanserat tryck flödar genom komponenten i båda riktningarna. Flödet får med sig alla typer och storlekar av partiklar utan att skada filtret eller höljet – en mycket effektiv men samtidigt mild rengöring. Tester visar på 6,5%-10% lägre bränsleförbrukning med ett återställt filter. Även direkta  partikelutsläpp minskar. K-värdet, som fastställs i ett opacitetsprov och är en proxy för graden av partiklar i avgaserna som släpps ut i luften, har i tester på lätta fordon sjunkit från 0,5 till 0,1, vilket utgör en stor miljövinst.

Text: Catharina Olsson-Lindh Foto: Geseab