Nyhet

Nya slipskivor för precisionsslipning

Inom bilindustrin har man mycket höga krav på precision vid slipning av motorkomponenter som t.ex. växellådsaxlar. Norton Winter lanserar nu en helt ny typ av elektropläterade slipskivor speciellt avsedd för denna typ av precisionsslipning. De nya slipskivorna, som har beteckningen AEON, ger betydande effektivitetshöjningar enligt tillverkaren.

Norton Winters nya precisionsslipskivor AEON tillverkas med slipmedel av CBN (kubisk bornitrid) som sätts fast på slipkroppen genom elektroplätering med nickel. Detta ger en mycket motståndskraftig slipskiva med lång livslängd. När slipbanan är utsliten återanvänds slipkroppen och elektropläteras på nytt med ny CBN-beläggning. Slipkroppen kan återanvändas ett flertal gånger vilket är såväl kostnads- som resursbesparande i produktionscykeln.

Norton Winter AEON tillverkas med den senaste teknologin och ger lång livslängd, hög precision och perfekt profilformhållning under skivans hela livslängd. Den höga precisionen möter toleranskrav på +/- 5 μm och skivorna kan tillverkas i storlekar upp till 250 kg vikt. Varje AEON-slipskiva tillverkas i nära samarbete med beställare och kan ge upp till 50 % högre effektivitet och livslängd enligt tillverkaren.

Mer info hittar du på  www.nortonabrasives.com/sv-sv.

Foto/Källa: Saint Gobain Abrasives AB