Artiklar

Vi gillar klimatsmarta skogsprodukter

För Sverige är skogen en viktig förnybar råvara, hela 70 procent av landets yta består av skog. Foto: Getty Images.

Intresset för produkter tillverkade av förnybar råvara, som alternativ till produkter av olja och andra ändliga resurser, växer bland företag och konsumenter. Så även när det gäller skogen. Enligt en färsk undersökning är de allra flesta är positiva till att använda svensk skog för att tillverka klimatsmarta saker.

För Sverige är skogen en viktig förnybar råvara, hela 70 procent av landets yta består av skog. En färsk undersökning gjord av Demoskop visar att det finns en stor acceptans för skogsbruk och att skogen används.
Enligt denna tycker så många som cirka 90 procent att det är mycket eller ganska bra att den svenska skogen används för tillverkning av till exempel kläder, förpackningar och batterier.
– Det är väldigt glädjande att se att en så stor del av de tillfrågade tycker att det är bra att skogen används till hållbara, förnybara produkter som de kan använda i sin vardag. Det är den efterfrågan som kan driva tillväxten i världens bioekonomi, minska användningen av fossila råvaror och bidra till att vi når klimatmålen, säger Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

Stort förtroende från allmänheten

– Allmänheten har ett stort förtroende för hur svenska skogsägare sköter skogen. Det är ett kvitto på att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt. Om Sverige ska klara omställningen till ett fossilfritt och hållbart samhälle behöver vi ta tillvara på potentialen i skogen. En ansvarsfull förvaltning och utveckling av skogsråvaran är nyckeln dit, säger Palle Borgström, LRFs förbundsordförande.
Av: Catharina Olsson-Lindh.