Kortnyheter

7 av 10 upplever synförsämring i mörker

Att uppleva obehag vid mörkerkörning kan vara ett tecken på att det är dags att göra en synkontroll. Foto: Foto: PMAGI/Petter Magnusson.

I perfekta förhållanden har en miljon bilister i Sverige trafikfarlig syn, vilket innebär att de ser suddigt redan vid två meters avstånd. 69 procent upplever dessutom att de ser sämre i mörker. Detta visar utfallet av Synbesiktningen 2018, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

Den 18 oktober genomfördes Synbesiktningen för tionde året i rad och resultatet är fortsatt alarmerande. Syntesterna som genomförs i dagsljus eller god belysning visar att en miljon bilister i Sverige har trafikfarlig*
syn och att en av tio inte skulle få ta körkort med den synskärpa de har i dag. I sämre förhållanden skulle de här siffrorna öka markant.

Åldersrelaterad synförsämring

Synbesiktningen 2018 visar att den upplevda försämringen av synen i mörker är åldersrelaterad. Från fyrtio års ålder ökar antalet bilister som upplever att de ser sämre i mörker med cirka tio procentenheter för varje årtionde.

– Man ser tydligt i enkätsvaren att det händer något efter fyrtio års ålder, vilket stämmer överens med det vi vet om hur synen förändras med åldern. Förutom att synfel blir vanligare finns också studier som visar att kontrastseendet blir sämre och att bländningskänsligheten ökar med åldern, två saker som är betydelsefulla vid bilkörning i mörker. Då är det ännu viktigare att man har rätt synhjälpmedel, säger Awet Tesfamariam,
chef för kliniska frågor på Synoptik.

Övertro på sin syn

Något som Synbesiktningen visar år efter år är att många har en övertro på sin syn. 93 procent av de tillfrågade svarade att de med eller utan glasögon eller linser har trafiksäker syn, men 17 procent visade sig ha trafikfarlig syn.

– Det är inte så konstigt eftersom synen förändras gradvis och synfel ofta smyger sig på. Mörker gör inte bara siktsträckan kortare utan försämrar också synskärpan generellt för alla. Att inte ha en trafiksäker syn i bra förhållanden kan vara farligt, men i mörker är det ännu mer allvarligt. Om du upplever att det är obehagligt eller svårt att se när du kör i mörker kan det vara ett tecken på att det är dags att göra en synundersökning,
säger Awet Tesfamariam.

Inga lagkrav

I dag finns det inget lagkrav på synkontroll efter att man har fått sitt körkort, trots att Synbesiktningen visar att nio av tio vill ha ett lagkrav på synkontroll i samband med körkortsförnyelse. Sverige är ett av få länder i EU som saknar en reglering.

– Synbesiktningen belyser en viktig trafiksäkerhetsfråga där det fortfarande finns mycket att göra i Sverige. Det är ingen slump att den genomförs när körförhållandena är som värst. Att regelbundet besikta sin syn borde vara lika självklart som att besikta bilen, säger Bilprovningens kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.