Nyhet

6 av 10 vill ha elbil

Foto: Getty Images.

Årets elbilsundersökning* från Mejsel/eCarExpo visar på fortsatt stort intresse för el- och hybridbilar men även på större utmaningar för tillväxten än tidigare. Högt pris, för få laddstationer och kritik mot elproduktion och batteriers hållbarhet oroar bilisterna.

75 procent av de 1503 tillfrågade svenska bilisterna, jämnt fördelade mellan kvinnor och män, är mycket eller ganska positiva till el- och hybridbilar, enligt årets elbilsundersökning, som genomförts av Mejsel på uppdrag av eCarExpo. Särskilt är det yngre män, bilister i storstäder och tjänstebilsförare som föredrar laddningsbara bilar.

Tillbakagång för laddhybrider

– Drygt/fler än 6 av 10 säger att de helst skulle välja en el- eller elhybrid nästa gång de köper bil. Men vi ser en tendens till tillbakagång för laddhybriderna och en bibehållen nivå för rena elbilar, om vi räknar in personer som valt laddbart som första- och/eller andraval nästa gång de köper bil, säger Rikard Lundberg, vd på undersökningsföretaget Mejsel.

Men bilisterna upplevs idag som mer kunniga och pålästa än tidigare, vilket uttrycks i färre ”Vet ej”-svar, något dämpad entusiasm för laddningsbara bilar och tydligare kritik mot elbilsindustrin.

Två av tio bland de tillfrågade anser att de har råd att köpa en elbil idag och endast fyra procent anser att elbilar är prisvärda. Laddhybrider upplevs som något mindre dyra, även om hälften säger att de inte ryms inom deras budget, trots att alla känner till att laddningsbara bilar är billigare per mil än fossildrivna dito.

Få laddningsställen en utmaning

Andra utmaningar mot en snabb tillväxt för elbilar, enligt undersökningen, är att det finns för få laddningsställen. En majoritet anser att antalet är otillräckligt eller att laddstationen ligger för långt bort för deras behov och att räckvidden inte räcker till. Man saknar dock laddningsmöjligheter och bara en dryg fjärdedel tror sig kunna ladda hemma eller på jobbet.

En nyhet i årets elbilsundersökning från eCarExpo är den kritik som riktas mot bland annat högt pris, laddinfrastruktur och eltillgång samt elbilens batterier. Majoriteten vill köra miljövänligt, men en majoritet anser att bristen på hållbarhet i batteriernas framställning, samt produktion och tillgång av el är hinder mot att köpa en ren elbil.

Mer medvetna bilister

– Svenska bilister är mer medvetna och kunniga om omställningen från fossildrivna fordon till elbilar idag än för två år sedan. Men utmaningarna mot en snabb tillväxt av elbilsmarknaden har samtidigt ökat, förklarar Rikard Lundberg, Mejsels vd.

*Undersökningen om bilisters inställning till elbilar genomfördes för tredje året i rad av analysföretaget Mejsel på uppdrag av Nordens ledande elbilsmässa, eCarExpo. 1503 svenska bilister i åldern 20-65 år, jämnt fördelat mellan män och kvinnor över hela Sverige, svarade på en enkät om deras inställning till elbilar och laddhybrider. Undersökningen utfördes den 7-14 september i år.